Lihulasse mälestuskivi ei tule

Mullu septembris pandi Lihula kalmistul mälestuskoosolekul kaheks tunniks püsti 2004. aastal samast kohast ära viidud ausamba sarnase kujundusega mälestuskivi.

FOTO: Urmas Luik

Tänasel Lääneranna valla volikogu istungil otsustati, et MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klubi (ELSK) soovitud kivi Lihula kalmistule ei tule.

Lääneranna vallavalitsus esitas tänasel volikogu istungil eelnõu mitte lubada mälestuskivi paigaldamist Lihula kalmistule. Volikogus oli kohal 19 liiget, kellest 18 hääletas vallavalitsuse esitatud ettepaneku poolt ja üks vastu.

Vallavalitsus oli arvamusel, et Lääneranna vallale kuuluvad kalmistud on lahkunute matmise ja mälestamise koht. Need pole mõeldud koosolekute, avalike ürituste ja muude sündmuste korraldamiseks, millel ei ole otsest seost sellele kalmistule maetud isikutega ja mis häirivad hauarahu. Oldi seisukohal, et kui Lihulasse mälestuskivi paigaldada, siis peaks see asuma Vabadussamba pargis. Sellega seoses on vallavalitsus teinud ettepaneku lähiajal toimuval arhitektuurikonkursil võimalike lahenduste väljapakkumiseks. Samuti leiab vallavalitsus, et mälestuskivi peaks olema seotud kohalike isikute või sündmustega.

Otsuses seisab, et taotluses märgitud mälestuskivi mälestab 2004. aastal Lihula kalmistul eemaldatud mälestuskivi, mis tekitab kohalikes elanikes ja teisteski vastandlikke tundeid. 2004. aasta sündmusi meenutavad kalmistul kaks mälestuskivi alust ja infotahvel. Vallavalitsus on arvamusel, et eraldi neid mälestada ei ole vaja, ja leiab, et võimaliku mälestuskivi paigaldamisel tuleb kaasata kohalikke elanikke ja küsida nende arvamust.

Ollakse päri, et eestlasi, kes ajaloo keerdkäikude tõttu sattusid Teises maailmasõjas sõdima Saksa mundris, ei ole piisavalt mälestatud, ja ollakse valmis seda tegema, kuid nende mälestamiseks Lihulas peab olema otsene seos kas siit pärit isikute või siin toimunud sündmustega.

Volikogu nõustus vallavalitsuse arvamuse ja põhjendustega. Lisaks märkis volikogu, et ELSK-l puudub seos Lihula ja Lääneranna vallaga. ELSK on registreeritud väljaspool valda ja taotluse esitajadki pole valla elanikud. Lihulas ega ka Lääneranna vallas ei toimunud lahinguid, milles osalenuks Eesti leegion.

Oldi seisukohal, et pakutava mälestuskivi visuaalne kujundus ning sellel olev tekst on ebatäpsed ja eksitavad ning vastupanuliikumist põhjendamatult kitsendav ja ühepoolne. Mälestuskivi sellisel kujul on provokatiivne, totalitaarsete riikide konfliktis üheselt poolt valiv.

Volikogu ei pidanud põhjendatuks vastupanuliikumises ainult ühe elemendi (võitlust Saksa mundris, toim) esiletoomist ja seeläbi teiste vastupanuliikumise vormide kõrvalejätmist, kuid leiti, et vastupanuliikumine väärib mälestamist ja sellekohast monumenti. Vallavalitsusele tehakse ülesandeks astuda selleks asjakohaseid samme ja kooskõlastada kavandatu volikoguga.

Tagasi üles