Amet kontrollis avalike mänguväljakute ohutust

Laste mänguväljak Pärnu rannas.

FOTO: Lilli Tölp

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) hindas mullu suvel avalike mänguväljakute ohutust nende sihipärasel kasutamisel. Sel aastal tegi amet järelkontrolli, et uurida, kas avastatud puudused on kõrvaldatud.

TTJA eesmärk oli teha järelevalvet Eesti eri piirkondade mänguväljakutel. Kohalikelt omavalitsustelt saadi kogu riigist infot 972 platsi kohta, mille omanik on omavalitsus või korteriühistu. Kontrolliti 126 väljakut.

Vaatlustoimingute tulemusena hinnati ainult üheksa mänguväljakut väga heaks, 44 oli heas seisukorras, 48 rahuldavas ja 25 mänguväljakut mitterahuldavas.

Pärnus kontrolliti nelja väljakut, kus suuri puudusi ei tuvastatud.

“Suvepealinnas esinenud puudused saab kokku võtta nii, et kiikedel olid kulunud pinnad, pinnasekate oli vähene ja köisronilal olid mõnes kohas kulunud traatköied,” loetles TTJA kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Sel aastal tegi TTJA aasta varem kontrollitud mänguväljakute kohta järelpäringu, selgitamaks välja, kas puudused on likvideeritud. Pärnu linnavalitsuse sõnutsi on nüüdseks kõik vajakajäämised kõrvaldatud.

Helemäe juhtis tähelepanu, et kõige suurem lapse ohutust tagav meede mänguväljakul on lapsevanema hoolas silm.

TTJA juhib lapsevanemate tähelepanu asjaoludele

  • Jälgige, et mänguväljaku seadmed oleksid korras;
  • katkisest seadmest teavitage kohe mänguväljaku omanikku;
  • kontrollige ja jälgige, kuidas teie lapsed mänguväljaku seadmeid kasutavad, ja veenduge, et seda tehakse sihipäraselt;
  • kui tekib kahtlus mänguväljaku seadmete ohutuses, pöörduge kohaliku omavalitsuse poole ja küsige, kas mänguväljaku ohutust on kontrollitud.
Andmed: TTJA

Avalikuks mänguväljakuks loetakse mänguväljakut, mille puhul ei ole takistatud sellele ligipääs ja kuhu iga laps tänavalt saab tulla mängima. Ehitusseadustiku järgi on avaliku kasutusega mänguväljaku rajamine ehitusloa ja projektikohustuslik tegevus. Igale uuele platsile tuleb enne selle kasutuselevõttu väljastada kasutusluba ja kohalikul omavalitsusel on kohustus kontrollida väljaku ohutust kasutusloa menetluse käigus. 

Tagasi üles