P, 26.03.2023

Pärnu linnavõim võtab enda osalusega äriühingud tugevama kontrolli alla

Pärnu Postimees
Pärnu linnavõim võtab enda osalusega äriühingud tugevama kontrolli alla
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogu koosolekud tuleb salvestada ja tagada linnavalitsuse liikmetele juurdepääs salvestistele.
Linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogu koosolekud tuleb salvestada ja tagada linnavalitsuse liikmetele juurdepääs salvestistele. Foto: Arvo Meeks

Pärnu linnavolikogu võttis vastu uue äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osalemise korra, mis annab volikogule ja linnavalitsusele linna osalusega juriidilistes isikutes toimuvast parema ülevaate.

“Eesmärk oli tuua selgus, kuidas ja kui palju osaleb Pärnu linn omavalitsustele kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste juhtimises,” ütles linnapea Romek Kosenkranius. “Meie soov ei ole piirata äriühingute juhatuse ja nõukogude autonoomiat igapäevaste juhtimisotsuste langetamisel, kuid soovime reguleerida eelkõige juhatuse, nõukogu ja omaniku suhtlust, et omanikul oleks parem ülevaade äriühingutes ja sihtasutustes toimuvast ning suureneks võimalus vajadusel reageerida. Uus kord reguleerib ka omanike juurdepääsu äriühingu dokumentidele ja kohustust kaasata omanikke oluliste juhtimisotsuste tegemisse.”

Pärnu osalusega äriühingud, MTÜd ja SAd

Äriühingud

 • AS Pärnu Vesi
 • AS Estonia SPA Hotels
 • OÜ Paikre
 • OÜ Kümblus
 • OÜ SuFe
Sihtasutused
 • SA Pärnu Haigla
 • SA Endla Teater
 • SA Pärnu Muuseum
 • SA Pärnumaa Arenduskeskus
 • SA Tõstamaa Hooldekodu
 • SA Tõstamaa Mõis
 • SA Kihnu Kultuuriruum
Mittetulundusühingud
 • MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
 • MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus
 • MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
 • MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu
 • MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
 • MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
 • MTÜ Pärnumaa Jäätmehoolduse Heakorra Keskus
 • MTÜ Võidu Sadam
Andmed: Pärnu linnavalitsus

Kõnealuse korra järgi võivad volikogu ja linnavalitsus anda linna osalusega äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele juhiseid ja suuniseid. Suunised tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

Kui linnavalitsus või linnapea äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu kohta infot küsib, tuleb seda anda soovitud vormis ja tähtajaks, samuti peab linna esindaja oma tegevusest aru andma.

Linna äriühingud ja sihtasutused peavad linnavalitsuse liikmetele võimaldama juurdepääsu oma tegevust puudutavale teabele. Nõukogu koosolekud tuleb salvestada ja tagada linnavalitsuse liikmetele juurdepääs salvestistele.

Linna osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes peavad aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõigusi teostavad isikud linnavalitsust informeerima nõukogu või juhtorgani koosoleku päevakorrast ja esitama viie tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist linnavalitsusele koosoleku protokolli.

Vajadusel võib linna äriühingu ja linna sihtasutuse nõukogu otsustada linna äriühingus ja sihtasutuses auditikomitee moodustamise ka juhul, kui auditikomitee moodustamise kohustus ei tulene seadusest. Auditikomitee liige peab olema pädev raamatupidamises või õigusvaldkonnas, vähemalt üks liige peab olema raamatupidamise või auditeerimise asjatundja.

Märksõnad
Tagasi üles