Linn ootab kooliuusikute vanemaid koolitusele

Aabitsad.

FOTO: Arvo Meeks

Pärnu linnavalitsuse haridusosakond kutsub tänavu sügisel Pärnus 1. klassi minevate laste vanemaid Arno infosüsteemi kasutamise koolitusele.

Arno on omavalitsuse haridusteenuste haldamise süsteem, millele on juurdepääs lapsevanematelgi. E-keskkonna Arno abil on Pärnu linn 1. klassi minevatele lastele elukohajärgse kooli määranud 2016. aastast.

Programm määrab lapsele kooli, võttes aluseks tema rahvastikuregistris märgitud elukohaandmed 10. märtsi seisuga ja lapse elukoha kauguse koolist.

Süsteem arvestab kooli määramisel samuti õppekohtade arvu konkreetses koolis.

Lapsevanematel on oluline teada, et oma lapsele kooli registreerimiseks eraldi avaldust esitama ei pea, küll tasub vanematel osaleda Arnot tutvustavatel koolitustel, mida teeb Pärnu linnavalitsuse haridusnõunik Katrin Markii.

Koolitustel selgitatakse näiteks, kuidas Arno süsteemi siseneda ja milliseid toiminguid seal teha, kuidas Arno lastele koolikohad määrab, kuidas kinnitada koolikoht või teha taotlus koolikoha muutmise kohta, mismoodi taotleda koolimineva lapse toetust või toimida siis, kui laps läheb varem kooli, ja muud tarvilikku.

Arno kasutamise koolitused toimuvad 12. veebruaril Pärnu keskraamatukogu suures saalis, 17. veebruaril Audru koolis, 18. veebruaril Paikuse põhikoolis ja 19. veebruaril Tõstamaa keskkoolis. Koolitus algab kõikjal kell 17.30.

Arno määrab kooli kõigile Pärnu linna sissekirjutustega lastele, kes tänavu 1. septembriks on koolikohustuslikus eas. Need on lapsed, kes saavad seitsmeaastaseks enne 1. oktoobrit.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil Arno süsteemis.

Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, teeb vanem kooli vastuvõtu taotluse, mille järel saab vajalikud dokumendid kooli edastada. Need toimingud tehakse Arno süsteemis.

Kui koolivalik vanemale ei sobi, on võimalik esitada Arno keskkonnas hiljemalt 10. aprilliks kooli muutmise taotlus, mille vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

Munitsipaalkoolide kõrval saab Pärnus õppima asuda kahe erakooli 1. klassidesse. Selleks tuleb pöörduda otse Pärnu Waldorfkooli või vabakooli poole.

Kogu linnast võetakse lapsi vastu veel Tammsaare kooli vene õppekeele ja varase keelekümbluse klassidesse, Päikese kooli, kus saavad õppida erituge vajavad õpilased, Raeküla kooli spordi- ja Ülejõe põhikooli muusiklassi.

Ülelinnaliste koolide esimeste klasside kohta info saamiseks tuleb võtta otse ühendust nimetatud koolidega.

Täpsemat teavet koolide määramise kohta leiab linna veebilehelt.

Tagasi üles