E, 30.01.2023

Valitsuse korraldus ⟩ Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Pärnu Postimees
Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Valitsuse pressikonverents.
Valitsuse pressikonverents. Foto: Madis Veltman

Valitsus kuulutas eile hilisõhtul Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukorra. Tulenevalt hädaolukorra seadusest avaldab Pärnu Postimees teate eriolukorra väljakuulutamise kohta muutmata kujul.

KORRALDUS 

12. märts 2020 nr 76 

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:  

1. Vabariigi Valitsus: 1) kuulutab välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata; 2) määrab eriolukorra piirkonnaks Eesti Vabariigi haldusterritooriumi;  3) määrab eriolukorra juhiks peaministri. 

2. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. 

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.  

Jüri Ratas Peaminister 

Taimar Peterkop Riigisekretär 

Märksõnad
Tagasi üles