Valitsus täpsustas riigipiiri ületanute liikumisvabaduse piirangut

Eesti–Venemaa riigipiir Saatse kandis.  

FOTO: Arvo Meeks

Valitsus täpsustas oma varasemat korraldust, mis näeb ette, et inimesele, kes saabub Eestisse COVID-19 suurema nakatumisjuhtumitega riigist, kehtib 14päevane liikumisvabaduse piirang. Varem nõuti karantiini, kuid õigusselguse huvides täpsustati korralduse sõnastust liikumisvabaduse piiranguga.

Nii nagu praeguses regulatsioonis nähakse täpsustatud korraldusega ette, et liikumisvabaduse piirangut kohaldatakse nakkuse peiteajaks ehk 14 päevaks. See tähendab inimese elukohast või püsivast viibimiskohast lahkumise keeldu, välja arvatud tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral. Samuti võib kodunt lahkuda tervishoiuteenuse saamiseks või kui muul viisil ei ole võimalik hankida toitu, esmatarbekaupa või ravimeid.

Valitsuse otsusega ei muudeta kehtestatud loetelu inimestest, kellel on lubatud riigipiiri ületamisel Eestisse siseneda. Samuti jäävad kehtima erandid, kelle puhul liikumisvabaduse piirangu nõue riiki sisenemisel ei laiene.

Tagasi üles