Rabamatkal tuuritanud president ulatas karikad pärnakatelegi

„Liikuma kutsuva kooli” aasta tegija konkursi laureaadid tänu- ja tunnustusmatkal Soomaa rabas.  

FOTO: Sven Zacek

Tartu ülikooli liikumislabor kutsus „Liikuma kutsuva kooli” aasta tegija konkursi laureaadid tänu- ja tunnustusmatkale Soomaa rappa. Räätsadel rabamängule järgnes rohelise vaiba gala, kus uuendusaltidele koolijuhtidele, õpetajatele, õpilastele ja teistele laureaatidele andis karikad üle president Kersti Kaljulaid.

Seikluslikul üritusel kuulutati kümnes kategoorias välja 21 esimest „Liikuma kutsuva kooli” aasta tegijat. Žürii valitud laureaatide sekka jõudis Pärnu Vanalinna põhikool. Liikuma kutsuvaid koole toetava omavalitsusena teenis Tartu ja Tallinna kõrval aasta tegija karika Pärnu linnavalitsus.

Vanalinna põhikool pälvis tunnustuse kategoorias „Liikuma kutsuv saavutus koolis”.

Žürii hinnangul on Vanalinna kooli pere teinud liikuma kutsuvaid muudatusi väga kiiresti ja tõhusalt.

„Eriti tänuväärne saavutus on kogu koolipere ja lapsevanemate kaasamine. Näiteks lepiti esimeste klasside lapsevanematega kokku, et nad toovad mõnel hommikul oma lapsed hoopis koolist kaugemale kogunemiskohta. Õpilased ja õpetajad käivad ka kõnnihommikutel ja vahetunde veedetakse õues. Õpetajad võtavad osa liikumist soodustavatest üritustest. Kaugõppe ajal tehti muu hulgas liikumisvahetunde õpetajatelegi ja koguti kollektiivselt kilomeetreid,” märgitakse tunnustuses.

„Liikuma kutsuva kooli” aasta tegija konkursi laureaadid tänu- ja tunnustusmatkal Soomaa rabas.

FOTO: Sven Začek

Pärnu puhul toob žürii esile omavalitsuse initsiatiivikust.

„Pärnu linnavalitsus haakus kohe ideega toetada piirkonna koolide kujunemist liikuma kutsuvateks,” seisab esildises. “Pärnu Mai, Kuninga, Ülejõe ja Vanalinna põhikool ning Tõstamaa keskkool ja Paikuse kool on saanud linnalt liikumisvõimaluste arendamiseks märkimisväärset rahalist toetust. Linn näitab suurt huvi kogu programmi vastu. On moodustunud meeskond, kus toetatakse ja aidatakse üksteist ning valitseb positiivne ja konstruktiivne õhkkond.”

Pärnu linn eraldas iga programmis osaleva kooli eelarvesse 10 000 eurot, mis oli mõeldud õueala turvalisemaks muutmiseks, liikumisalade ja väljakute/atraktsioonide ehitamiseks ja siseruumides liikumisvõimaluste loomiseks

Mai, Kuninga, Vanalinna, Ülejõe, Paikuse ja Tõstamaa kool jätkavad programmis ka alanud õppeaastal, nendega ühinevad Audru, Jõõpre, Rääma, Raeküla, Lindi ja Tammsaare kool.

„Liikuma kutsuv kool” on TÜ liikumislabori algatatud teaduspõhine programm, mille siht on kujundada liikumine koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks.

Tagasi üles
Back