RMK plaanib raiuda asulate lähedal (3)

Lauri Mutso
, Ajakirjanik
Copy
RMK kavatseb raiuda mitmel niinimetatud kõrgendatud ava­liku huviga alal ehk asulalähedastes metsades.
RMK kavatseb raiuda mitmel niinimetatud kõrgendatud ava­liku huviga alal ehk asulalähedastes metsades. Foto: Urmas Luik

Riigimetsa ­majandamise keskus (RMK) plaanib tänavu alustada metsatöödega mitmel pool Pärnumaa asulate läheduses ja ootab kohalikelt elanikelt ettepanekuid nende tegemise kohta.

RMK kavandab raieid Saarde vallas Kilingi-Nõmmel Levalohu metsas ning Kanaküla Salujõe metsas ja Oissaare küla metsas, samuti Pärnu linnas Tõstamaa osavallas Pootsi metsas, Tori vallas Tammiste külas Pärnu jõe poolses metsas ja Põhja-Pärnumaa vallas Tootsi ümbruse metsas. “Meie hin­nangul on tegemist metsadega, mida kohalikud kogukonnad palju kasutavad,” ütles RMK kommunikatsioonispetsialist Kristiina Viiron.

Igaühel on võimalus juba metsatööde kavatsusest teavitamisest alates RMK plaanides kaasa rääkida ja meile teemakohaseid ettepanekuid esitada.

Kristiina Viiron,

RMK kommunikatsioonispetsialist

Viironi sõnutsi korraldab RMK kohalike elanike ärakuulamiseks iga raiutava metsa juures koosoleku. Kõigi alade puhul ootab RMK enne täpsemate plaanide paikapanekut kirjalikult kohaliku kogukonna, ela­nike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata metsatöid plaanides tähele­panu. Eriti soovivad nad teavet selle kohta, millised on kohapealsed eripärad, millele tuleb kindlasti metsa majandamise kava koostades tähelepanu pöörata. “Näiteks: kas saaks raietöid teha selliselt, et need kogu­kondi võimalikult vähe häiriksid; kas teha neid ühel aastal rohkem või teha vähemal määral ja pikema perioodi jooksul; kuidas raiealasid metsa paigutada; mismoodi pannakse uus mets kasvama,” loetles Viiron.

Raiekoosolekute toimumisaeg ja -koht

10. augustil kell 16 – Tammiste koosolek RMK Tammiste matkaraja alguses.

11. augustil kell 16 – Põhja-Pärnumaa valla Tootsi raiekoosolek Tootsi-Piistaoja ja Külatee tee ristis.

12. augustil kell 16 – Pootsi koosolek Tõstamaal Männikoja–Siimo ja Audru–Tõstamaa–Nurmsi tee ristis.

23. augustil kell 16 – Kilingi-Nõmme koosolek linna sümboli ­“seene” juures.

24. augustil kell 16 – Kanaküla koosolek on plaanis teha üheskoos Oissaare küla metsa raiekoosolekuga endise Välinõmme metskonna kontori lähistel Ois­saare külas.

Ettepanekud Oissaare, Kilingi-Nõmme ja Kanaküla kohta palub riigimetsa haldaja saata aadressil parnumaa@rmk.ee, Tammiste, Tootsi ja Pootsi kohta aadressil vandra@rmk.ee. Eeteid oodatakse 23. augustiks. Lisainfot saab ka Pärnumaa ja Vändra metskonna ülemate Heiki Ärmi ja Aliis Kevvaiga ­suheldes.

“Igaühel on võimalus juba metsatööde kavatsusest teavitamisest alates RMK plaanides kaasa rääkida ja meile teemakohaseid ettepanekuid esitada,” märkis Viiron. Ta leiab, et üheskoos vahetult ja regulaarselt suheldes leitakse kogukondadega koos kõiki osalisi rahuldav ­parim lahendus, mis arvestab kohalike vajadustega kodumetsade kasutamisel.

Kommentaarid (3)
Copy
Tagasi üles