Keskkonnareostust pole, aga hais on

Mai elurajooni all rannaniidul lööb kõndijale ninna mitte just meeldiv lõhn.

FOTO: Ants Liigus

Pärnus Mai elamurajoonis Mai lasteaiast mööduvat teed pidi randa jalutajat ühel hetkel häiriv reoveehais võib pärineda rannatee ääres paiknevast ülepumplast.

„Lõhnaallikat ei olnud võimalik tuvastada, kuid tajutav lõhn tuli randa viival teel seistes idast ehk Raeküla poolt,” vahendas keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektor-nõunik Dora Kukk asja kohapeal uurimas käinud kolleegide raportit. „Veel paikneb 100 meetri kaugusel Papiniidu 33b kinnistul AS Pärnu Vee hallatav survekanalisatsiooni ülepumpla, mille tööprotsessi tulemusel võib läbi ventilatsioonikorstnate välisõhku paiskuda reoveele omast lõhna.”

Muid reaalselt arvesse tulevaid lõhnareostuse allikaid inspektorid kõnealuses piirkonnas ei avastanud, liiati oli suurem osa rannaniidul olnud veest kontrollkäigu ajal jäätunud.

„Piki Papiniidu tänava merepoolset osa kulgeb linna sademeveetoru, mis suubub randa viiva tee kõrval olevasse roostikku,” märkis Kukk ametikaaslaste esitisele tuginedes. „Praegu torust väljavool puudus ja suubla ümbruses olev vesi oli välimuselt samuti puhas.”

Ehkki kontrollreidiga kindlat reostusallikat ei leitud, rääkimata keskkonnaalaste rikkumiste tuvastamisest, hoitakse Kuke kinnitusel kõnealusel paigal silm peal ja korratakse käiku kevadel, kui jää ja lumi on rannaniidult sulanud.

Analoogse probleemiga on aastaid hädas oldud Pärnu keskranna kandiski, kus Mere puiesteel asuvast pumbajaamast leviv hais on terroriseerinud sealkandis plaažile suundujaid ja Rannapargis kõndijaid.

Tõsi, mainitud pumpla selle aasta aprilliks täielikult uuendatavad seadmed ja torustikud, mahuti rekonstrueerimine, väljatõmbeventilatsiooni moderniseerimine ja selle varustamine haisu lendumist takistava filtriga peaks tagama, et pärast mainitud tööde lõppemist Mere puiestee pumplast enam haisu ei levi.

Tagasi üles
Back