Pärnu jõel asuv Sindi pais võidakse lammutada

Sindi pais.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Pärnu jõe Sindi paisule hüdroelektrijaama rajada sooviva AS Raju ja riigi vahelises vaidluses paistab lahendus, sest keskkonnaamet kavatseb keelduda ettevõttele vee erikasutusluba andmast ja seetõttu peab paisu omanik selle lammutama, kirjutas Eesti Päevaleht.

Raju taotles vee erikasutusluba Pärnu jõe paisutamiseks, elektrienergia tootmiseks, kalatee rajamiseks ja kalatrepi rekonstrueerimiseks, kuid keskkonnaametis valminud eelnõu järgi luba ei anta. Ent keeldumisotsuse eelnõus viidatakse ka veeseadusele, mille järgi on paisu omanik vee erikasutusloa mittesaamisel kohustatud selle likvideerima.

Pais on keskkonnaorganisatsioonidele pinnuks silmas, sest kalad ei pääse valesti ehitatud kalatrepi tõttu Pärnu jõe ülemjooksule ega lisajõgedesse. Raju ASil on omapoolsete ettepanekute tegemiseks aega kaks nädalat. "See, et eelnõu ei saa otsuseks, on vähetõenäoline," sõnas aga keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni juhataja Sulev Vare. Tema sõnul peaks otsus olema tehtud aprilli keskpaigaks.

AS Raju arendusprojektide juht Andres Õis leidis, et keskkonnaamet kasutab hirmutamistaktikat. Paisu likvideerimine ei ole tema sõnade kohaselt sugugi lihtne. „Selleks on tarvis teha eraldi projekt ja keskkonnamõjude hindamine,” ütles Õis. Rajul ja riigil on pooleli kohtuvaidlused, milles kohus andis kompromissi leidmiseks aega mai lõpuni.

ELi direktiiv nõuab Pärnu jões loodusliku lõhepopulatsiooni taastamist järgmise aasta lõpuks.

Tagasi üles