Õigekeelsussõnaraamat
Õigekeelsussõnaraamat Foto: Mihkel Maripuu

Eesti keele instituut ootab ettepanekuid eesti keeles puuduva või kohmakalt väljendatud mõistete tähistamiseks.

Sõnaleidurid on oma mõtteid usinasti esitanud ja instituudi kodulehelt leiab pika nimekirja pakutud sõnadest.

Arvake, mida pakutud sõnad tähendavad!