Pärnu selgitab välja parimad puitaknad

Eilsel linnavalitsuse istungil kuulutati välja konkurss „Pärnu parim puitaken 2011“, et propageerida puitakende kasutamist ja taaskasutamist ning juhtida tähelepanu puitarhitektuuri säilitamise vajalikkusele.

Konkursile on oodatud osalema kõik Pärnu linna muinsuskaitsealas, selle kaitsevööndis ja miljööväärtuslikes piirkondades asuvad era- ja kortermajade omanikud.

Hoonete hindamine toimub kahes kategoorias: ühepereelamu ja kortermaja. Hindamisel võetakse arvesse tööde mahtu, kvaliteeti, terviklikkust ja sobivust hoonega.

Hinnatakse töid, mis on tehtud 2006-2011 ning vastavalt kehtivatele normidele ja õigusaktidele.

Mõlemas kategoorias tunnustatakse kolme kõige kvaliteetsemalt, kaunimalt ja terviklikumalt renoveeritud hoone omanikke raha ja eripreemiatega.

Esimese preemia suurus on 200 eurot, teiste preemiate väärtuse otsustab komisjon. Preemiad kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega komisjoni ettepanekul. Sobiva hoone puudumisel on õigus jätta esimene preemia välja andmata.

Parima puitakna selgitab välja komisjon, mille tööd juhib abilinnapea Romek Kosenkranius.

Konkursil osalemiseks tuleb täita avaldus hiljemalt 31. oktoobriks. Täpsemat infot saab linnavalitsuse kodulehelt.

Komisjon hindab hooneid novembrikuu jooksul.

Tagasi üles