Pärnu hooldekodude teenused kallinevad

Hooldekodu

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus nõustus Tammiste hooldekodu ja Jõõpre Vanurite Kodu juhataja ettepanekuga tõsta järgmise aasta 1. aprillist ööpäevase hooldusteenuse hinda: mõlemas hakkab hooldus ühekohalises toas maksma 730 ning kahe- ja enamakohalistes tubades 650 eurot kuus.

Praegu tuleb Tammistes ööpäevase hooldusteenuse eest ühekohalises toas välja käia 695 ning kahe- ja enamakohalistes tubades 615 eurot kuus. Jõõpres pole ühe- ja kahekohaliste tubade hinda eristatud, kuid vastavalt Audru vallavolikogu otsusele maksab teenus valda sisse kirjutatud isikule praegu 600 ja muu elukohaga inimesele 720 eurot kuus.

Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukveri sõnade kohaselt võimaldab hinnatõus tõsta Tammiste hooldekodu töötajate palka ja võtta järgmise aasta teisest poolest ametisse hooldustöötajate juhi.

“Tammistes on töötajatel 35-, Jõõpres 28päevane puhkus. Hinnatõusu arvelt saavad Jõõpre vanuritekodu töötajad 35päevase puhkuse,” selgitas Kaukver.

Pärnu linnavalitsuse selgituse kohaselt tõusevad samuti iga aasta 1. aprillist vanaduspensionid. 2019. aasta riigieelarve projekti riigikogus tutvustades ütles peaminister Jüri Ratas, et tuleva aasta 1. aprillist tõuseb keskmine vanaduspension 7,6 protsenti.

Tagasi üles