Volikogu näitas kolledži arengule rohelist tuld

TÜ Pärnu kolledž.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavolikogu kiitis heaks linna ja Tartu ülikooli vahelised koostööpõhimõtted ja volitas linnapead alla kirjutama kokkuleppele, mille järgi on linn valmis toetama TÜ Pärnu kolledžit kuni poole miljoni euroga aastas.

Kõrghariduse andmist Pärnus ja siinse kolledži tähtsust ei seadnud kahtluse alla ükski volikogus sõna võtnud rahvasaadik ja volikogu esimees Andres Metsoja pidas tänast otsust koalitsiooni oluliseks saavutuseks.

Kolledži toetamine ei kogunud volikogus vastuhääli, vaid reformierakondlasest opositsioonipoliitik Toomas Kivimägi jäi erapooletuks.

Kivimägi avaldas arvamust, et kas ei näta me linna rahakotist kolledži toetamisega probleemi riigi silmis väiksemalt. “See peaks olema riigipoliitika küsimus. Lootsin, et täna võetakse siin vastu pigem pöördumine haridusministri poole,” märkis ta.

Nagu Pärnu kolledž on rahalistes raskustes teisedki TÜ kolledžid. Sealhulgas sõsarkool Viljandi kultuuriakadeemia, mis on abi palunud sealselt linnavalitsuselt. Sakala peatoimetaja asetäitja Marko Suurmägi sõnade kohaselt ei tõtta Viljandi rahakotti paotama enne, kui uus valitsus on ametis ja jutule saadud haridus- ja regionaalministriga.

„Pärnu soovib olla ülikoolilinn ja pakkuda kohapeal noortele ülikooliharidust. Paraku ei ole TÜ kolledžite rahastamine elukallidust arvesse võttes viimastel aastatel kasvanud ja kolledžite tulevik on ebakindel. Ülikoolihariduse tagamiseks Pärnumaal on vaja kolledži tegevus ümber korraldada ja selle rahastamiseks on Pärnu linn valmis ülikoolile võrdsetel alustel appi tulema,“ rääkis linnapea Romek Kosenkranius.

Linna eesmärk ei ole katta kolledži igapäevaseid kulusid. Lepinguga toetatakse tegevust, mis aitab kolledžil kujuneda 2024. aastaks Lääne-Eesti regiooni kõrgharidus- ja kompetentsikeskuseks. Sealhulgas toetab linn õppejõudude palgapoliitika muutmist, uute õppesuundade juurutamist ja kolledži teadustööd. Ülikool võtab endale kohustuse jätkata õppetööks vajaliku riikliku tegevustoetuse eraldamist ja toetada kolledži arendust vähemalt niisama suure summaga kui linn.

Lepingu järgi tegutsevad ülikool ja Pärnu linn selle nimel, et avada Pärnu kolledžis uusi, spetsialistide defitsiiti leevendavaid tasulisi õppekavu, kasvatades üliõpilaste arvu hiljemalt 2023. aastaks 800 tudengini. Ülikool toetab Pärnu kolledži baasil teenuste juhtimise, disaini ja digilahenduste keskuse kujundamist, soodustab teadusmahuka ettevõtluse arendamist Pärnus ja Lääne-Eestis, aitab kasvatada regiooni ettevõtete-asutuste seni katmata „Tööstus 4.0“ ja digilahenduste võimekust, tugevdada koostöös Pärnu turismiettevõtetega kolledži positsioone Eesti ja Läti turismikoolituse ja konsultatsiooniturul.

Kavas on laiendada ettevõtlusõpet ja panustada koos Pärnumaa arenduskeskusega eelinkubatsiooni. Vastavalt võimalustele osaletakse Pärnu linnale ja maakonnale oluliste ettevõtmiste elluviimisel (ka turundus ja rahvusvahelistumine), strateegiate koostamisel, konverentsiturismi arendamisel. Kolledži kanda jääb põhiroll Pärnu noorte teaduskeskuse ja väärikate ülikooli töö korraldamisel ning panustamine üliõpilas- ja õpilasfirmade tegevuse korraldamisse.

Koostööpõhimõtete elluviimiseks koostavad linn ja ülikool igal aastal tegevuskava koos kaasrahastuse kokkuleppega, mille kinnitavad Pärnu linnavalitsuse ja TÜ sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu.

Kosenkranius ja TÜ rektor Toomas Asser kavatsevad Pärnu kolledžit toetava koostööleppe allkirjastada mai alguses.

Tagasi üles