Päästeamet võtab luubi alla tuleohutuse koolides ja lasteaedades

Tuleohutuse seisukohalt on tähtis, et tuletõkkeuksed oleksid alati suletud.

FOTO: Margus Ansu

Sel nädalal kontrollivad päästeameti inspektorid kõikjal Eestis haridusasutuste tuleohutust. Pärnumaal kontrollitakse sel perioodil ühtekokku seitset lasteaeda ja 11 kooli.

Eelkõige keskendutakse tulekahju varajasele avastamisele ja ohutule evakuatsioonile, mis on tuleohutuse seisukohalt esmatähtsad.

Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna eksperdi Rain Põllu sõnade kohaselt teeb eelmise aasta haridusasutuste kontrolli statistika äärmiselt murelikuks, sest enam kui pooled toona kontrollitutest tuleohutusnõudeid ei täitnud.

“Endiselt esinevad hoonetes ühed ja samad probleemid, mis on peamiselt seotud evakuatsiooniga. Teeb kurvaks, et hoonetes, kus iga päev viibib palju inimesi, kellest suurem osa on lapsed, ei suhtuta tuleohutusnõuete täitmisesse tõsiselt,” ütles Põllu.

Põllu sõnutsi ei alga ohutus mitte paigaldatud seadmetest, vaid seal viibivaist inimestest ja nende oskusest ohu korral käituda. “Kui kooli või lasteaia juhtkond suhtub ohutusse leigelt, siis teevad seda ka töötajad. Ent elusid ei päästa rahalised investeeringud üksi, vaid ikka inimene,” selgitas Põllu.

Varasemate kontrollide käigus avastatud puudused on enamjaolt korralduslikud möödalaskmised – näiteks on tuletõkkeuksed pidevalt lahti, evakuatsioonitrepikojas hoitakse asju, signalisatsioonisüsteem pole töökorras või on korralikult hooldamata.

Sel korral võtavad ohutusjärelevalve osakonna inspektorid põhjaliku vaatluse alla asutuste tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja süvenevad signalisatsioonisüsteemi hooldust pakkuvate ettevõtete töösse.

“Mitmesugused seadmed ja süsteemid on tuleohutuse tagamisel hindamatud abimehed, kuid neist on kasu ainult siis, kui need on hooldatud ja päriselt ka töökorras. Selle tagamisel on väga tähtis roll süsteemi hooldaval ettevõttel. Kui süsteemi töös esineb puudusi, on seda hooldava ettevõtte kohustus klienti puudustest teavitada ja koostöös hoone omanikuga avastatud puudused likvideerida. Haridusasutustes peab kogu aeg olema tagatud tulekahju varajane avastamine ja ohutu hoonest väljumine,” rõhutas Põllu.

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist pidevalt, kuid eelmisest aastast tehakse kogu Eestis lisareide. Süstemaatilised kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast parema ülevaate.

Tagasi üles