Teehooldes ärritavad autojuhte enim kruusateed (1)

Meelis Kalme
Copy
Auklik ja sopane Tabria–Suigu maantee lõik.
Auklik ja sopane Tabria–Suigu maantee lõik. Foto: Urmas Luik

Kuigi mõnikord võib jääda vastupidine mulje, ilmneb maanteeameti mulluse küsitluse tulemustest, et pärnakatest autojuhid ei näe riigiteede hoolduses väga palju puudusi. Küll tekitab maakonnas palju rahulolematust kruusateede seisund.

11 minuti pikkustes telefonivestlustes saadud vastuste analüüsi põhjal selgus, et Pärnumaa kuulub Rapla- ja Põlvamaaga kolme maakonna hulka, kus talvine teehooldus on hinnatud keskmisest kõrgemalt ja suvine hooldus madalamalt. Siiski ollakse suvise teehooldega kodumaakonnas kokkuvõttes märksa enam rahul kui talvisega.

Täpsemalt andsid pärnumaalased riigiteede suvisele hooldusele kümne punkti skaalal hindeks 7,2, talvisele aga 6,57 punkti. Tunamullusega võrreldes on Pärnumaal märgatavalt tõusnud rahulolu talviste teede hooldusega.

Suvise teehoolde kohta märkisid pärnumaalased, et üldiselt võib rahule jääda maanteedelt prahi ja lahtise killustiku kiire eemaldamisega. Küll esineb puudusi siinsete kruusateede hoolduses: vaid 17 protsenti vastanutest leiab, et selles vallas on kõik korras.

Seevastu talvise teehoolde puhul leidis ainult viiendik Pärnumaa sõidukijuhtidest, et sellega on kõik hästi – see hinnang on kogu riigi madalamaid. Nõnda väljendasid meie maakonna elanikud enim rahuolematust lume- ja libedatõrje kiirusega.

Samuti olid pärnumaalased need, kes arvasid riigis enim (seitse protsenti vastanuist), et talvised teeolud ei luba piirkiirusega sõita. Rahul ollakse aga jalakäijate arvestamisega maanteede hooldusel.

Maanteeameti tellitud küsitluse korraldas Turu-uuringute AS läinud aasta 21. oktoobrist 13. novembrini.

Korrast ära teed Pärnumaal:

Bussijuhtide pilgu läbi on Pärnumaa kruuskattega riigimaanteedest eriti halvas seisus Tammaru–Maalinna–Mihkli (riigitee 19 205), Mihkli–Veltsa–Tarva (19 205), Vee–Helenurme–Sõõrike–Kablima (19 206), Muda–Lepplaane–Suigu–Tabria (19 210), Irta–Ahaste (16 176) ja Tali–Veelikse (19 303) tee.

Andmed: Pärnu Postimees

Tagasi üles