Pärnu linn algatas sõudekompleksi ehituse planeeringu

Sõudja Tõnu Endrekson Pärnu sõudeklubis.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Pärnu linnavalitsus algatas tänasel istungil Pärnu sõudeklubi esitatud taotluse alusel Rääma tänaval asuva kinnistu detailplaneeringu koostamise, mille eesmärk on välja arendada rahvusvaheliste sõudevõistluste korraldamist võimaldav sõudekompleks.

Taotleja soovib nihutada krundi piire, määrata hoonestusalad ja arhitektuursed tingimused hoonestusele, teatas Pärnu linnavalitsuse pressiteenistus.

Rääma 27 asuva kinnistu suurus on 9671 ruutmeetrit ja see asub Rääma linnaosas Pärnu jõe paremal kaldal.

Detailplaneeringu ala suurus on 15 967 ruutmeetrit. Pärnu linna üldplaneeringu kohaselt on Rääma 27 krundi maakasutuse juhtotstarbeks ühiskondlike hoonete maa.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringuga määratud Pärnu jõe ehituskeeluvööndi osaliseks vähendamiseks sõudebaasi hoonete väljaehitamiseks vajalikus ulatuses.
 

Tagasi üles