Riik jagab majanduse elavdamiseks omavalitsustele veel 70 miljonit eurot 

Pärnu sõudeklubi president Toomas Rapp pöördus juba muu hulgas linna ja kultuuriministeeriumi poole ettepanekuga kasutada ootamatut finantseerimisvõimalust Pärnu sõudekeskuse edasiehitamiseks.

FOTO: Lilli Tölp

Riik eraldab piirkondliku majandamise elavdamiseks kõikjal Eestis 70 miljonit, mis tuleb kulutada uuele tegevusele, mis seni ei olnud eelarvesse jõudnud. Mitu Pärnumaa omavalitsust on juba välja mõelnud, milleks lisaraha küsitakse.

“Koroonaviiruse kriisi tagajärgede leevendamiseks ja ettevõtluse turgutamiseks saavad kohalikud omavalitsused riigilt investeeringutoetust,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. “Omavalitsuse uute tellimuste kaudu saab kaasa aidata töökohtade säilimisele.”

Kohaliku omavalitsuse üksuste investeeringumahu suurendamiseks on planeeritud 70 miljonit eurot. Toetus on mõeldud uutele, 2020. aastaks eelarves kavandamata objektidele. Omavalitsus võib selle raha eest ehitada, lammutada või remontida mis tahes objekte, paigaldada kommunikatsioone või soetada uut mööblit.

“Juba varem eelarvesse planeeritud tööde tarbeks ei anta toetust, sest sellisel juhul jääks tellimuste maht samaks ega võimendaks majandust,” selgitas riigihalduse minister. “Just lisainvesteeringud annavad praegu hädavajaliku tõuke kriisi majanduslike tagajärgedega toimetulekuks.”

Toetust jagatakse projektidele, mille miinimumhind on 20 000 eurot, ja nende esitamise arv pole piiratud. Ministri äsja allkirjastatud määrusega nähakse omavalitsustele ette toetuse piirsumma, mille kasutamiseks esitab omavalitsus rahandusministeeriumile projektide nimekirja. Toetuse saamiseks ei nõuta omafinantseeringut, välja arvatud juhul, kui projekt sisaldab mitteabikõlblikke kulusid.

Jagatavat raha ei jäeta üldiselt vastu võtmata ja mõnigi Pärnumaa omavalitsus on juba jõudnud pidada plaani, milleks lisaraha kasutada soovitakse.

“Oleme vallavalitsuses arutanud mitut varianti ja jõudnud otsusele, et esitatav objekt on Pärnu-Jaagupi Pesamuna lasteaed, mis vajab renoveerimist,” teatas Põhja-Pärnumaa valla juht Jane Mets. Kolmapäevasel istungil pälvis plaan volikogu heakskiidu ja peagi alustatakse projekteerimistöödega.

Lääneranna vallavalitsus on aga tutvustanud vallavolikogule plaani, mille järgi laias laastus 70 000 eurot läheks 12 pakiautomaadi ostuks eri asulatesse, 90 000 kiire interneti väljaehitamiseks, 115 000 vee- ja kanalisatsiooni rajamiseks eri asulates ning 125 000 keskküttesüsteemide rajamiseks valla objektidel.

“Täpsed kalkulatsioonid on veel koostamisel. 11. juunil toimub Lääneranna vallavolikogu istung, selleks ajaks soovime saada nendega ühele poole,” rääkis valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk.

Ülejäänud omavalitsuste esindajad ei täpsustanud veel lisaraha kasutamisotstarvet, kuid mitu neist tunnistas, et tegu on hea võimalusega, mida pigem ei jäeta kasutamata.

Initsiatiiv lisaraha kasutada on tulnud kolmandastki sektorist. Näiteks Pärnu sõudeklubi president Toomas Rapp pöördus juba muu hulgas linna ja kultuuriministeeriumi poole ettepanekuga kasutada ootamatut finantseerimisvõimalust Pärnu sõudekeskuse edasiehitamiseks.

Tagasi üles
Back