Linn näitas Põlendmaa tuulepargile rohelist tuld

Enefit Greenile kuuluv Pakri tuulepark. FOTO: Eero Vabamägi

Pärnu linnavolikogu algatas Paikuse osavalda Põlendmaa küla lähedale kavandatava tuulepargi ja selle taristu eriplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Eriplaneeringu eesmärk on selgitada välja elektrituulikute pargi ala ja määrata sealsete ühendusteede paigutus. Enefit Green ASi kavandatava tuulikupargi hinnanguline suurus on 800 hektarit, sinna soovitakse püstitada kuni seitse tuulikut, mille kõrgus oleks kuni 290 meetrit. Peale selle on Metsagrupp OÜ esitanud taotluse algatada eriplaneering Põlendmaa külas 4,82ruutkilomeetrise ala suhtes, et rajada ettevõtte omandis kinnistutele tuulepark.

Ala, kus tuulikutele kohta otsima hakatakse, hõlmab Paikuse osavallast 113,7 ruutkilomeetrit. Selle sisse jääb Põlendmaa küla ja osa Seljametsa külast.

Paikuse osavallakogu toetas planeeringu algatamist tingimustel, et eriplaneeringut koostades arvestatakse kehtivas üldplaneeringus seatud tingimusi, analüüside koostamise käigus kaasatakse kohalik kogukond ja selgitatakse välja tema arvamus.

Eriplaneeringu taotluse heakskiitmise järel saab Enefit Green jätkata keskkonnamõju hindamise protsessiga. Selle käigus asutakse uurima, kas piirkonda jääb kaitsealuseid liike ja kas tuulepark ja selle taristu mõjutavad loodus- ja elukeskkonda. Uuringud kestavad ligikaudu kolm aastat, mille vältel on kohalikel elanikel võimalik korduvalt kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Tulemuste põhjal selgub, kas ja millistel tingimustel saab tuuleparki sellesse piirkonda rajada.

Enefit Greeni teatel on kavas rajada tuulepark Põlendmaa lähistele, kuhu tuleks kuni seitse tuugenit. Samuti hõlmab projekt veel kuni kolme tuulikut, mis jäävad naabervalda Torisse. Selleks esitas Enefit Green käesoleval nädalal Tori vallavalitsusele vastava eriplaneeringu algatamise taotluse.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas tunneb Pärnu volikogu otsuse üle head meelt. Ta märkis, et peale Paikuse projekti on firmal töös arendus Lääne-Nigula vallas Läänemaal ja Saarde vallas Pärnumaal. „Kui kas või osa nendest tuuleparkidest realiseerub, tähendab see murrangut ja suunamuutust rohelise energia tootmise vallas Eestis,“ kinnitas Kärmas.

„Vaatamata sellele, et kliimapoliitika suunab meid puhtamale energiatootmisele, valmisid viimased suuremad tuulepargid siin üle seitsme aasta tagasi. Kui soovime riigina täita taastuvenergia eesmärke, on uute tuuleparkide rajamine möödapääsmatu,“ kommenteeris Kärmas.

„Me anname endale aru, et tuulepargile on vaja elanike toetust, ja oleme avatud jagama projekti kohta pidevalt infot ja vastama kõikidele küsimustele. Oleme arenduse planeerimise käigus teinud tihedat koostööd omavalitsustega ja juba kohtunud kohalike kogukondadega,“ rääkis Kärmas. „Seni on vastuvõtt olnud julgustav. Samuti on positiivne, et mõistetakse tuulepargi positiivset mõju kohalikule majandusele ja tööturule.”

Tagasi üles
Back