E, 30.01.2023

Matsalu rahvuspargis tahetakse keelata linnujaht

Kati Saagim
Matsalu rahvuspargis tahetakse keelata linnujaht
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Peale Matsalu rahvuspargis linnujahi keelamise on kavas muuta ka pargi piire.
Peale Matsalu rahvuspargis linnujahi keelamise on kavas muuta ka pargi piire. Foto: OVE MAIDLA/PM/EMF

Keskkonnaamet tahab keelata Matsalu rahvuspargis linnujahi ja muuta rahvuspargi piire. Sellekohane arutelu ja kaitse-eeskirja muutmise eelnõu kohta laekunud ettepanekute üle arutatakse esmaspäevasel virtuaalsel koosolekul, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Keskkonnameti arvates on senine kaitsekord aegunud ja vajab täiendust, et tagada kõikide liikide ja koosluste kaitse. Praegu kehtivat eeskirja peetakse liiga üldsõnaliseks, sest esile ei ole toodud konkreetseid kooslusi ja liike. Peale selle ei taga ameti hinnangul osa praegusi kaitsekorra punkte väärtuste kaitset. “Näiteks ei ole piiranguvööndis keelatud linnujaht,” avaldas keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kätlin Kurg. Seetõttu ongi eelnõu järgi kavas muuta rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeerida kaitseala ja -vööndite piire.

Kurg avaldas rõõmu, et nii kohalik kogukond kui keskkonnaühendused on eeskirja uuendamise protsessis aktiivselt kaasa löönud. “Hea meel on tõdeda, et sadade laekunud ettepanekute seas on paljud põhjalikult läbi mõeldud ja hästi argumenteeritud. Näeme, et inimesed tõepoolest hoolivad ja huvituvad sellest, kuidas Matsalu rahvuspargi kaitset korraldada,” avaldas spetsialist.

Näeme, et inimesed tõepoolest hoolivad ja huvituvad sellest, kuidas Matsalu rahvuspargi kaitset korraldada.

Kätlin Kurg

Kurg märkis, et huvirühmadel on palju vastandlikke arvamusi rahvuspargi kaitsest ja ühisosa leida on üpris keeruline. Siiski on ettepanekuid analüüsides saanud keskkonnaamet palju uusi teadmisi ja kujundanud esialgsed seisukohad, mida avalikul arutelul esitatakse. Esmaspäeval Kure sõnutsi siiski ei jõuta lõplike otsusteni, sest arupidamised eelnõu sisu ja sõnastuse üle jätkuvad.

Kuna avalikustatud eelnõud on vaja veel muuta, pannakse uus versioon uuesti avalikule väljapanekule, kuhu kõik soovijad saavad taas parandusettepanekuid esitada.

8. veebruarini oli maaomanikel ja kõigil huvirühmadel võimalik esitada eelnõu kohta ettepanekuid. Ühtekokku laekus keskkonnaametile üle 40 kirja, millest põhjalikem 55-leheküljeline. Samuti esitati ettepanekuid kohtumistel maaomanike ja teiste huvirühmade, näiteks ornitoloogide ja rannakalurite esindajatega.

Märksõnad
Tagasi üles