Järelvaadatav ⟩ Uulus toimus Rail Balticu maakonnaplaneeringu avalik arutelu

Pärnu Postimees
Copy

Mullu kevadel tühistas riigikohus osaliselt Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu, sest kiirraudtee riivanuks viiekilomeetrisel lõigul Luitemaa linnuala. Nüüd on planeeringuga uuele katsele mindud. Täna toimub Uulus ka avalik arutelu, mida saab jälgida Pärnu Postimehe otseülekande vahendusel.

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise uuendamine puudutab umbes 40 kilomeetri pikkust lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahel.

Planeeringu koostamise käigus tulnuks põhjalikult ja teaduslikult hinnata, millist mõju avaldaks Rail Baltic Häädemeeste ja Tahkuranna vahelisele Natura võrgustikku kuuluvale Luitemaa linnualale. Seda aga ei tehtud, mistõttu riigikohus planeeringu osaliselt tühistaski. Põhjust, miks nii põhjalikult ei hinnatud, ei õnnestunudki kindlaks teha.

Praeguseks on jõutud nii kaugele, et avalikkusele tehti kättesaadavaks teekoridori alternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu. Aruanne peaks andma selgitust teekoridoride võrdlemise alustest, koondülevaate võrdlustulemustest ja andma võrdluste alusel kujunenud soovituse eelistatud koridori kulgemise kohta.

Eelnõu avalik väljapanek toimub 5. juulist 9. augustini. Materjal on kättesaadav rahandusministeeriumi kodulehel ja omavalitsustes paberil.

Seoses avaliku väljapanekuga toimub täna, 8. juulil Uulu kultuuri- ja spordikeskuses arutelu, kus tutvustatakse teekoridori alternatiivide võrdlustulemusi ning kõigil on võimalus esitada küsimusi ja ettepanekuid.

Pärnu Postimees teeb arutelust otseülekande. Ülekanne algab kell 16 ning lõpeb kell 18.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles