Pärnu haridustöötajad pälvisid tunnustuse

Kunstikool on loonud ringid Pärnu üldhariduskoolides.

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Pärnu linnavalitsuse haridusosakond sai eile Tallinnas üleriigilisel noorsootöötajate tunnustusüritusel kiita panuse eest huvijuhtide väärtustamisel ning huvihariduse ja üldhariduse vaheliste seoste loomisel.


Pärnu linnas on üldhariduskoolide huvijuhid ümber nimetatud direktori asetäitjateks noorsootöö alal.Kooli juhtkonna liikmena omab direktori asetäitja suuremat võimalust juhtimisprotsessis osalemiseks, õpilaste arengut soodustavate tegevuste planeerimiseks ning õpilaste väärtushinnangute kujundamiseks.Selle muudatuse tulemusena on märgatavalt avardunud õpilaste võimalused tunnivälistes tegevustes osalemiseks. Üldhariduskoolide huviringides osalevate õpilaste arv on suurenenud ligikaudu 1000 õpilase võrra.„Pärnu linnavalitsuse haridusosakond peab väga oluliseks haridusvaldkondade igakülgset koostööd. Muuhulgas tähendab see ka huvikoolide ja üldhariduskoolide ühistegevusi, mis toetavad õpilaste loovuse arendamist. Selles protsessis viivad huvikoolid läbi erinevaid praktilisi tegevusi, mis täiendavad üldhariduskooli õppekava,“ teatas Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Andrus Haugas.Koostöö konkreetsete näidetena võib välja tuua juba loodud kunstikooli ringid üldhariduskoolides; loodusmaja üldhariduskoolide õppekava täiendavad õppeprogrammid õpilastele ning tellitud loodusmatkad õpilastele; tehnika- ja tööõpetusmajas toimuvad üldhariduskoolide poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning tüdrukute käsitöö ning kodunduse tunnid;  muusikakooli ja kunstide maja pilliõpe üldhariduskoolides ning spordikooli tegevuse koolispordi korraldamisel ja ujumise algõpetuse läbiviimine.Lisaks sellele teevad huvikoolide ja üldhariduskoolide õpetajad koostööd õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks. Arvestatav koostöövõimalus on ka  projektipõhine ürituste ja koolituste korraldamine. Nii on näiteks Pärnu kunstikool  läbi viinud ülelinnalisi ja maakondlikke kunstikonkursse üldhariduskoolide õpilastele. Pärnu loodusmaja on olnud eestvedajaks mitmetes keskkonnahariduslikes projektides.

Tagasi üles