KIK toetab kolme Pärnumaa tondilossi lammutamist

Lammutustööd. Foto on illustreeriv.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu toetas keskkonnaprogrammi tänavuse esimese taotlusvooru raames 16 tondilosside lammutamise projekti kokku 925 705 euroga. Pärnumaalt läheb lammutamisele kolm võimalikku keskkonnareostust põhjustavat ehitist.

KIK toetab Pärnumaal Vändra vallavalitsust 26 687 euroga Pärnjõe küla vana kauplus-söökla-põllumajandussaaduste laohoone lammutamisel, Are vallavalitsust 3944 euroga ühislauda löammutamisel ja Pärnu linnavalitsust 6420 euroga  Raeküla lasteaia endise katlamajahoone lammutamisel.

"Huvi lagunevate ja maastikke reostavate tööstuslike tondilosside lammutamise vastu oli väga suur. Kindlasti jätkame selle programmi rahastamist, et ka kõigil nendel, kes kohe esimeses voorus ei jõudnud lammutusprojektide detailidega valmis, saaksid võimaluse korrektsete projektide esitamiseks,"  kommenteeris keskkonnaminister Keit Pentus.

Suurim rahastus summas 220 600 eurot läks seekord Lääne maakonda, kus lammutatakse endise Kiltsi sõjaväelinnaku kasutusest väljalangenud militaarehitised, mis on inimestele äärmiselt ohtlikus seisus ja põhjustavad kaitsmata põhjaveega piirkonnas võimaliku keskkonnareostust.

Keskkonnaprogrammis toimub aastas kolm taotlusvooru, millest käimasolevasse teise vooru saab maastikupilti reostavate ehitiste lammutamiseks taotlusi esitada kuni 15. augustini 2012.

Kohaliku omavalitsuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise või -rajatise likvideerimist rahastatakse läbi veemajanduse programmi eesmärgiga toetada võimaliku pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist.

Keskkonnaprogramm toetab projekte üheteistkümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond, keskkonnateadlikkus. Neile lisandub maakondlik programm, mis koosneb eelpool nimetatud valdkondade väiksemamahulistest projektidest.

Tagasi üles