Kuninga kooli tublid ei mahu aulasse

Pärnu Kuninga tänava põhikooli noored teadurid (vasakult) Jürgen Born, Bert Reila, Karl Marti Toots, Leenu Reinsalu ja Karoliine Kurvits.

FOTO: Anniki Leppik

Pärnu Kuninga tänava põhikooli tublide päev toimub homme kesklinna koolide võimlas, sest aula ei suuda mahutada noorte teadurite, ainetundjate ja kiituskirjaga lõpetajate erakordselt suureks paisunud seltskonda koos vastuvõtule palutud vanematega.


Kuninga kooli on sel aastal noore teaduri märgi toonud 26 õpilast, ainetundjaid on 16 ja kiituskirjaga lõpetab klassi 78 viielist õpilast.

“Tublid on tublid paljudel aladel, on õpilasi, kes võiksid saada mitu noore teaduri märki,” ütles kooli õppealajuhataja Liina Õmblus. “Leidub lapsi, kes osalevad kõigil olümpiaadidel.”

Näiteks Karl Marti Toots on pälvinud teaduri märgi neljal alal, Leenu Reinsalu kolmel ja Karoliine Kurvits kahel alal. Kõik kolm õpivad kuuendas klassis.

Süsteemne töö toob edu


Kuninga tänava põhikoolis tegeldakse õpioskustega alates esimesest klassist. Tegutsevad Nuputa ringid. “See kannab vilja,” põhjendas Õmblus õpilaste kõrgeid saavutusi.

Erilist tunnustust väärib õppealajuhataja ütlust mööda pedagoogide süsteemne töö. “Õpetajad tegutsevad meeskonnana, omavaheline koostöö on suurepärane,” kirjeldas Õmblus.

Oluline on lapsi põhjalikult tundma õppida ja osata neid motiveerida. “Eesmärk ei pea olema olümpiaadivõit, vaid soov arendada lapsi nende huvisid, võimeid ja individuaalsust arvestades, ilusad tulemused on siis protsessiga kaasuv nähtus,” selgitas Õmblus koolis iseenesestmõistetavaks kujunenud suhtumist.

“Töö ei käi ainult tippudega, oluline on iga lapse puhul leida, milles ta on eriline,” rääkis Õmblus.

Õpetajad otsivad igalt poolt võimalusi, kuhu õpilasi kaasata. Palju osaletakse kõikvõimalikel võistlustel, olgu nendeks kunsti- ja joonistuskonkursid, etlemine, näitlemine, laulmine või sport, mälumängud või viktoriinid, kas või kooli stiilipäevad ja klassiõhtu ettevalmistus.

“See annab võimaluse saada häid elamusi ja tunnustust neilgi lastel, kes aineolümpiaadidel ei käi,” põhjendas Õmblus.

Konkursside puhulgi on “tegevusega kaasuv nähtus” ehk auhinnalised kohad arvudes väljendatuna aukartustäratavad: 59 õpilast on sel õppeaastal mõne konkursi esikolmikus olnud, mõni neist mitu korda. Viktoriini “Meie Pärnu” võitnud meeskond pälvis 12 000kroonise preemia. Eesti tasemel on pjedestaalile tõusnud kaheksa hariduslike erivajadustega õpilast-kergejõustiklast.

Peale selle on mudilas-, laste- ja poistekoori 99 õpilast laulupeoks valmis ja kolmandate klasside rahvatantsurühm end tantsupeole tantsinud.

Juhendajate loetelu täidaks veeru


Auhinnalisi kohti saavutanud õpilaste juhendajate loetlemisega sattus õppealajuhataja Liina Õmblus kimbatusse. “Kui palju leheruumi võib küsida?” päris ta. “Ma teen ainult osa nimesid öeldes nagunii kellelegi ülekohut.”

Aastaid on esirinnas olnud matemaatikaõpetaja Elsa Fedtšenko õpilased, õpioskusi on aidanud kujundada Lia Viller, Leo Viller ja Marju Ots ning kõik algklasside õpetajad, vene keeles on tugevat tööd teinud Ingrid Must, bioloogias Anne Urge – tema õpetatavad kaheksandikud said olümpiaadil kolm parimat kohta. Marika Hoolma juhendatud Rebeka Elmi emakeele uurimistöö oli väga tugev, muusikaõpetaja Reet Jürima läheb kolme kooriga laulupeole, Siiri Paasma ja Tiiu Teearu on lapsed kooliteatrite festivalideks ette valmistanud …

Möödunud õppeaastal oli Kuninga kooli tublide päeval tänusõnu vastu võtmas 10 noort teadurit, 25 ainetundjat ja 75 kiituskirjaga järgmisse klassi suundunut.

Kuninga tänava põhikoolis õpib praegu 442 õpilast.

Tagasi üles
Back