Eksperdid hindavad linnustikukaitset Audrus

Kevadisel läbirändel puhkavad ja toituvad haned, lagled ning luiged Audru poldril.

FOTO: Henn Soodla

Audru vallavalitsuses toimub laupäeval kell 11 Audru poldri linnustiku uuringu avalik arutelu, kus tutvustatakse uuringu lähteülesandeid ja eesmärki kõigile huvitatutele.


Audru vallavanem Margus Joonas lausus, et huvitatute seas on kohale kutsutud kas kirjalikult või lehekuulutusega piirkonna maaomanikud, et kuulata nende ettepanekuid ja vastuväiteid. Audru poldri hoiuala ja selle laiendusega on seotud poolesaja maaomaniku huvid.Samuti tutvustatakse uuringusse kaasatavat rahvusvahelist ekspertgruppi teadlastega Saksamaalt ja Taanist. Joonas lisas, et loodetavasti on kohal Eesti ornitoloogiaühingu poolt meeskonda pakutud ekspert, et tagada asjatundlikkust ja järelduste erapooletust.Uuringu objekt on Audru poldri hoiuala koos Eesti ornitoloogiaühingu poolt keskkonnaministeeriumile tehtud laiendusettepanekuga, mis on ühtlasi Audru vallavalitsuse algatatava Audru poldri osaüldplaneeringu ala.Eesmärk on selgitada välja senistele andmetele ja täiendavatele uuringutele tuginedes Audru poldri loodusala ökoloogiline ja kaitsealane olukord, võttes arvesse juba kavandatud ja kavandatavad arendused kaitseala naabruses.Uuringu ajend on mais kehtestatud AS FjordFresh Holdingu Audru kalakasvanduse detailplaneeringu menetlemise käigus ilmnenud probleemid linnustiku kaitse tagamisel.Audru kalatööstuse kompleksi detailplaneeringu koostamise käigus tehti Natura 2000 mõju hindamine, kus toodi välja oluline negatiivne mõju Audru poldri Natura hoiualale, sest planeeritaval alal peatuvad kaitset vajavad linnud, eriti väikeluik. Tulemusena pakkus ornitoloogiaühing välja kaitseala laiendusettepaneku.Keskkonnaministeerium käsitles aga Natura loodus- ja linnudirektiivi erinevalt, selgitades, et vaid otsesed projekti avaldatavad mõjud Natura alale on olulised.Kompromisslahenduses leppisid Audru vallavalitsus ja Eesti ornitoloogiaühing kokku, et vaja on põhjalikku uuringut, selgitamaks Natura 2000 ala kaitsealast staatust ja laiendusettepanekut nii rajatava Audru kalatööstuse kui piirkonna muude arenduste kontekstis. Seda nüüd koostöös rahvusvaheliste ekspertidega tegema hakataksegi.Uuringu tellija ja finantseerija on küll AS FjordFresh Holding, kuid uuringus võetakse arvesse kõik teadaolevad arendused mõjupiirkonnas. Uuringut korraldab Hendrikson & Ko.

Tagasi üles