Pärnus lõpeb „jakobsonitoetuse“ ja ranitsatoetuse maksmine

Pärnu linnavolikogu otsustas lõpetada toetuse maksmine peredele, kelle laps läheb esimest korda kooli.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Pärnu linnavolikogu otsustas tänasel istungil lõpetada ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine pensionäridele ning toetuse maksmine peredele, kelle laps läheb esimest korda kooli.


Muudatusega tühistatakse uuest aastast ühekordne sotsiaaltoetus pensionäridele. Ühekordset sotsiaaltoetust on pensionäridele makstud Pärnu linnas alates 2006. aastast.Endiselt aga jääb jõusse määruses olev võimalus taotleda lisatoetust. Lisatoetus on leibkonna sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse üks liik. Lisatoetust võivad taotleda kõik väikese sissetulekuga leibkonnad hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.Pensionäridele makstava ühekordse sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamisega kokku hoitavatest rahalistest vahenditest kasutatakse 500 000 krooni täiendavate sotsiaaltoetuste mahu suurendamiseks.Esimest korda kooli mineva lapse toetust makstakse Pärnu linnas alates 2005. aastast. 2005. aastal oli toetuse suurus 1000 krooni. Neli viimast aastat on toetus olnud 2000 krooni. Linnavalitsus kavandab kooli algusega seoses toetada toimetulekuraskustes perede lapsi, sõltumata sellest, mitmendasse klassi laps läheb. 2010. aasta eelarve eelnõus on linnavalitsus kavandanud vastavaks toetuseks 440 000 krooni.Määruses täpsustatakse ka ühekordsete riiklike toetuste loetelu, mida ei võeta toetuste määramisel sissetulekuna arvesse.Linnavalitsuse seisukoht on, et linnakassast tuleb toetada kõiki linnaelanikke, kelle abivajadus on hindamisega tuvastatud, teatas Pärnu linnavalitsuse pressinõunik.

Tagasi üles