Pärnu-Jaagupi sai uue veevärgi

FOTO: Corbis/Scanpix

Pärnu-Jaagupi alevis lõpetatakse täna pidulikult ligi viis miljonit eurot maksma läinud veemajandusprojekt, mille abil muutub seni fluoriidide ja rauarohke vesi tervisele ohutuks joogiveeks.

Projekti kogumaksumus on 4,9 miljonit eurot, millest 3,9 miljonit kaeti keskkonnainvesteeringute keskuse abiga Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist.

Pärnu-Jaagupi senised veevarustusprobleemid olid tingitud iganenud vee- ja kanalisatsioonisüsteemist. Amortiseerunud seadmed tõid kaasa veelekkeid ega taganud nõuetekohast joogi- ja heitvee kvaliteeti. Uus veetöötlusjaam muudab senise fluoriidide ja rauarohke vee tervisele ohutuks joogiveeks.

Projekti käigus uuendati asulas puurkaev-pumplad ja valmis uus reoveepuhasti. Veel parandati ja laiendati enam kui 18 kilomeetri ulatuses torustikke. Tööde tulemusena väheneb torudest lekkiva vee hulk ning kahaneb pea kolmekordselt sademete imbumine reovette. Samuti kulub vee pumpamiseks vähem elektrit.

Veemajanduse uuendamise maksumusest üle miljoni tasus Halinga vald ja projekti vedas vallale kuuluv vee-ettevõte AS Mako.

Vallavanem Ülle Vapperi sõnutsi on tegu Halinga valla ajaloo suurima investeeringuga, millest võidavad nii keskkond kui ka kohalikud inimesed.

Seni oli Pärnu-Jaagupi 1200 elanikust ilma ühisveevärgi  ja -kanalisatsioonita umbes kolmandik. Hinnanguliselt toob projekt liitumisvõimalused ühisveevärgiga pea sajale ja ühiskanalisatsiooniga 150 kohalikule elanikule.

Tagasi üles