Mõrvar saab hüvitist, matusekulud aga omastele maksmata

Keijo Martin kohtupingis. Arhiivifoto.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees.

Euroopa kohus mõistis mõrvarile tema õiguste rikkumise eest üle 7000 euro.

Euroopa inimõiguste kohus kohustas Eesti riiki maksma 4500 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks ja 2821.54 eurot kulude katteks endisele Pärnu-Jaagupi noormehele Keijo Martinile, kes 2006. aastal 17aastasena lõi oma koolivennale liharaiumiskirvega kuklasse ja lõikas seejärel tal kirveteraga kõri läbi, kirjutas Õhtuleht.

Eesti riigil on Martinile hüvitise maksmiseks aega 6. jaanuarini 2014. Väljamõistetud 7321.54 eurole võivad lisanduda ka maksud. Olgu võrdluseks öeldud, et Eesti kohus nõudis matusekulude ja riiete ja esemete rikkumisega tekitatud kahju korvamiseks Martinilt tapetu omaste kasuks välja 1340.23 eurot.

Martin kaebas Euroopa inimõiguste kohtule eelkõige selle üle, et Eestis rikuti tema kaitseõigust, ja seetõttu ei saanud olla ka õiglast kohtumenetlust. Martini väitel ei võimaldatud kaitsjal vandeadvokaat Paul Järvel temaga kohtueelses menetluses soovi kohaselt kohtuda ja politseiuurijad avaldasid talle survet, et ta kirjutaks taotluse Järve teenusest loobumise kohta. Õigusabi korras määratud uue advokaadi survel olevatki ta kuriteo üles tunnistanud. Samuti olevat vägivaldsed kambrikaaslased talle vihjanud, et uurijatega on kasulik koostööd teha.

Tagasi üles