Algab "Teeme ära!" talgute registreerimine

Talguliste saak Pärnu rannaniidult. Foto on illustreeriv.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Täna algab kirjapanek 2. mai "Teeme ära!" talgupäevale.

"Teeme ära!" meeskond kutsub kõiki aktiivseid inimesi ja organisatsioone alustama ettevalmistusi üle-eestiliseks talgupäevaks, mis sel aastal on 2. mail. Täna algab talgute kirjapanek, osalejad saavad ennast kirja panna alates 13. aprillist, mil talguveebis on valida juba palju talguid kõikjal Eesti.

Seekordse talgukevade rõhuasetused lähtuvad elulistest valikutest ja üks fookusteemasid on tuleohutus. Talgupäeva meeskond kutsub koostöös päästeameti ja päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama muudelgi talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks küla seltsimaja, korteriühistu või looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike tööde kõrval panna rõhku otseselt tuleohutusele.

Päästeauto juurdepääsuteede puhastamine, veevõtukohtade korrastamine, küttekollete kontroll, korstende pühkimine, suitsuandurite paigaldus ja kontroll ja muud praktilised tööd suurendavad oluliselt nii kodude kui avalike hoonete ja paikade tuleohtust ning aitavad vähendada tuleõnnetuste ja -surmade arvu. Just seepärast antakse tänavu igale talgujuhile peale traditsioonilise stardipaki üle suitsuandur ja praktilist tuleohutuse infot, et ennetada tuleõnnetusi ja tõsta inimeste teadlikkust seoses ohuolukordadega.

Koostöös meremuuseumiga, mis tänavu tähistab oma 80. tegevusaastat, kutsub talgupäeva meeskond inimesi korraldama talguid mereäärsetes paikades.

Koostöös Vivacoloriga võetakse sel aastal fookusesse kodudesse, keldritesse ja garaažidesse seisma jäänud kasutuskõlblikud värvijäägid, mis alatasa jalgu jäädes meenutavad juba tehtud remonti ja valesti käideldes võivad põhjustada ohtu keskkonnale. Tänavuse talgukevade üks uusi teemasid ongi algatus, mille raames kutsutakse inimesi kokku koguma oma kasutuskõlblikud värvijäägid, et suunata need heategevuslikul eesmärgil taaskasutusse ja viia aegunud jäägid jäätmejaamadesse.

Mullu korraldati Eestis 1754 talgut, millest võttis osa 45 024 talgulist.

„Kõiki neid inimesi võime tunnustavalt nimetada Eesti vaba tahte saadikuteks, kes on valmis oma mätta otsast kaugemale vaatama ja kodukandi heaks midagi ise ära tegema,“ lausus "Teeme ära!" eestvedaja Tarmo Tüür. „Mai esimesel laupäeval igas Eesti nurgas kogetav koostegemise rõõm on kujunenud Eestit ühendavaks igakevadiseks sündmuseks. Meie ühises talgupäevas peitub nii palju väge, et selle väljendamiseks ei olegi sõnu vaja. Piisab, kui märkame, kuidas see on muutnud inimeste eluhoiakuid ja käitumist!“

Talgupäev on toimunud seitse korda. Selle aasta talguid saab kirja panna uuenenud talguveebis.

Tagasi üles