Õiguskantsler: Sauga vallajuhtidel tuleb vabandust paluda

Ülle Madise.

FOTO: Mihkel Maripuu

Õiguskantsler Ülle Madise tegi Sauga vallavanemale ja volikogu esimehele ettepaneku paluda vabandust Tammiste elanikelt, kes esitasid läinud aasta novembris vallale algatuse küla Pärnule üleandmiseks.

Ettepaneku põhjuseks on rikkumised algatusega tegelemisel. See pole õiguskantsleri hinnangul käinud hea halduse põhimõtete järgi. Samuti rikkus vald algatuse esitajate õigusi. 

Madise järgi oleks asi olnud korrektsem, kui külaelanike tahe oleks rahvaküsitluse teel välja selgitatud enne Tori vallaga ühinemise otsust. "Algatus tulnuks arutusele võtta ja otsustada viivitamatult," oli õiguskantsleri selge seisukoht. 

Madise pani oma e-kirja Sauga vallajuhtidele teele märtsi lõpus ning selleks ajaks polnud vald vormistanud ka otsust külade üleandmise asjus. Sellegi tõi põhiseaduslikkuse kaitsja puudusena esile. 

Otsuse vormistamiseni jõudis volikogu kolm nädalat pärast Madise kirja saabumist: külade eraldumissoovide arutamist jätkab pärast kohalike omavalitsuste valimisi uus Tori vald.

Otsuse tekstis seisavad ka põhjendused, miks külaelanike algatusega tegelemisel seaduse nõudeid eirati: töö maht oli suur ja aega vähe. Rahvaküsitluse osas pelgasid vallajuhid elanike eksitamist, kuna polnud teada, millised oleksid olnud piiride muutmisega seotud kokkulepped Pärnu linnaga.

Tagasi üles