Vangla jätkab vaidlust Segeriga ringkonnakohtus

Mikk Seger.

FOTO: Ants Liigus

Murru vangla ei nõustunud Mikk Segerile määratud noomituse tühistamisega ja vaidlustas vastava kohtuotsuse Tartu ringkonnakohtus.

Eile uuendas ringkonnakohus kohtuvaidluses menetlust ja andis Murru vanglale võimaluse esitada 25. aprilliks täiendavaid tõendeid ja selgitusi, ütles Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm ERRi uudisteportaalile.

Möödunud aasta novembris tühistas Tartu halduskohus Segerile (25) vangla sisekorraeeskirja rikkumise eest mullu 5. mail määratud noomituse.

Vangla määras Segerile noomituse, kuna ta oli eelmise aasta 18. aprillil vangla hinnangul kasutanud vanglatelefoni selleks mitte ettenähtud ajal.

Kohus leidis, et Segeri distsiplinaarkorras karistamine oleks olnud õiguspärane juhul, kui ta oleks kasutanud telefoni väljaspool ettenähtud aega helistamiseks kolmandatele isikutele, mitte suhtlemiseks riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või nende ametiisikutega või oma kaitsjaga.
 
Segeri kinnitusel helistas ta oma kaitsjale, kellega tal oli sel kuupäeval ja kellaajal helistamiseks kokkulepe. Kuigi distsiplinaarkorras karistamise käskkirjas märgitakse, et tema väide helistamisest oma advokaadile ei pea paika, leidis kohus, et kogutud tõendid räägivad tema kasuks.

"Distsiplinaarmenetluse protokollist ja selle aluseks olevatest materjalidest nähtub, et Seger helistas 18. aprillil kell 19 oma kaitsjale, kuid temast mitteolenevatel asjaoludel ei saanud temaga kohe rääkida. Võimaluse rääkida katkestas vanglaametniku korraldus kõne lõpetada, mida Seger ka kohe tegi. Segeril ei olnud võimalik kõne toimumist ka registreerida, kuna ta viidi kohe vangla peavalvekeskusesse seletuskirja kirjutama," nentis kohus.

Vangistusseadus sätestab, et kinnipeetaval on õigus kirjavahetusele ja telefoni (v.a mobiiltelefon) kasutamisele, kui selleks on tehnilised tingimused. Seda õigust võib aga vanglateenistuse ametnik piirata, kui see ohustab vangla julgeolekut või sisekorda või kahjustab vangistuse täideviimise eesmärke.

Samas on keelatud kirjavahetuse ja telefoni kasutamise piiramine suhtlemiseks riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikutega, samuti kaitsjaga.

Kohus mõistis Mikk Segeri ränga liiklusõnnetuse põhjustamise eest seitsmeks aastaks ja kuueks kuuks vangi ning ta asus karistust kandma 2009. aasta 23. novembril. Kuna Seger viibis ka kuus kuud vahi all, loeti see tema karistusest kantuks.

Süüdistuse järgi kihutas 2,34promillises alkoholijoobes Seger 2006. aasta 13. augusti õhtul Hondaga Pärnu poolt Rakvere suunas ning põrkas Vändra lähedal kokku kõrvalteelt peateele sõitnud Chrysler Visioniga, milles hukkus kolm noormeest.

Mullu suvel mõistis Pärnu maakohus Segerilt hukkunute vanematele moraalse kahju hüvitisena kokku 600 000 krooni ning selle otsuse jättis jõusse Tallinna ringkonnakohus. Tänavu aprilli algul tühistas rigikohus need otsused kriminaalmenetlusõiguse rikkumise tõttu ning saatis asja maakohtule uueks arutamiseks.

Tagasi üles