Pärnu linnavalitsus lõpetas pressikonverentside korraldamise

Pärnu linnavalitsus peab istungijärgseid pressikonverentse ebaotstarbekaks. Pildil tänavu veebruaris toimunud linnavalitsuse istingi järgne pressikonverents.

FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Eelmise kuu alguses traditsiooniliste istungijärgsete pressikonverentside korraldamise lõpetanud Pärnu linnavalitsus ei lase endiselt ajakirjanikel istungite päevakorda puudutavate teemade kohta pärast nende arutamist raehärradelt silmast silma küsida, vaid annab vastused telefonitsi või avalike suhete teenistuse kaudu.

Kuigi pressikonverentside korraldamise lõpetamine toimus vahetult pärast seda, kui linnapea Toomas Kivimägi oli saatnud Pärnu Postimehe peatoimetajale Peeter Raidlale elektronkirja, milles teatas, et “seni, kuni Pärnu Postimeest esindab Pärnu linnavalitsuse pressikonverentsidel Teet Roosaar, neid pressikonverentse ei toimu”, ei ole linnavalitsuse pressiteenistuse juhi sõnutsi ajakirjanike istungijärgsete kohtumiste lakkamise põhjuseks meeri lubadus, vaid nende toimumise ebaotstarbekus.

Kui enne esimest korda ära jäänud pressikonverentsi ütles linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Maria Murakas-Ollo, et üritus jääb ära linnajuhtide ajapuuduse tõttu, siis nüüd põhjendab ta ajakirjanikega kohtumiste ärajäämist sellega, et tungivat vajadust pressikonverentside järele ei ole.

„See ei tähenda sugugi seda, et ajakirjanike küsimustele ei vastata. Ajakirjanikel on alati võimalik saada ühendust linnapea või abilinnapeadega või esitada küsimused avalike suhete teenistuse kaudu,“ märkis Murakas-Ollo.

Avalike suhete teenistuse juhataja sõnutsi on üks pressikonverentside lõpetamise põhjus nendel osalevate ajakirjanike vähesus. Kui Pärnus oli ajakirjandusväljaandeid rohkem, osales Murakas-Ollo ütlust mööda pressikonverentsidel viis-kuus ajakirjanikku, kuid viimasel ajal oli sageli kohal vaid üks reporter.

„Pole otstarbekas kutsuda küsimustele vastama neli inimest, kui ajakirjanikul on küsimusi võib-olla ainult ühele,“ leidis Murakas-Ollo. „See on aja mõistlik kasutamine.“

Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhi väitel kutsutakse pressikonverentsid taas kokku siis, kui linnavalitsuse istungitel on arutusel olulised ja tähtsad päevakorrapunktid.

Tagasi üles
Back