Tšornobõli toetust makstakse nüüd mittekodanikelegi

Toetust makstakse inimestele, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt likvideerima Tšornobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgi.

FOTO: Sander Ilvest

Riik maksab sotsiaaltoetust  nendele inimestele, kes saadeti Eestist sunniviisiliselt likvideerima Tšornobõli tuumakatastroofi avarii tagajärgi. Uue seaduse järgi saavad toetust nüüd ka kodakondsuseta ja Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, alalise elamisõiguse, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel elavad inimesed või naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud.

Toetust makstakse kord aastas ja selle suurus on 230 eurot. Neile, kellele juba makstakse samalaadset toetust välisriigist või Eestist okupatsioonirežiimide represseeritud isiku seaduse alusel, seda toetust ei määrata.

Toetust makstakse 1. aprillist ja selleks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus kas posti teel, elektroonselt või klienditeeninduses kohapeal. 

Pärnumaalt käis Tšornobõlis 447 meest ja kümmekond sõjaväelast. 

Tagasi üles