Elektrilevi ehitas Tõstamaale uue alajaama

Elektrilevi uuendas Tõstamaa piirkonnaalajaama, mis varustab elektriga Pärnust lääne poole jääva rannikupiirkonna elanikke ja ettevõtteid.

FOTO: Elektrilevi

Võrguettevõte Elektrilevi uuendas koostöös elektrivõrkude ehitaja Connectoga Tõstamaa piirkonnaalajaama, mis varustab elektriga Pärnust läände jääva rannikuala elanikke ja ettevõtteid. 

„Vana Tõstamaa alajaam teenis Pärnumaa elanikke ligemale 60 aastat,“ ütles Elektrilevi suurprojektide üksuse juht Vitali Bogomolov. „Uus piirkonnaalajaam muudab Tõstamaa ja selle ümbruse klientide elektrivarustuse kindlamaks. Tänu nüüdisagsetele automaatikaseadmetele on alajaam kaugjuhitav, mis tähendab, et rikete korral saame elektriühenduse taastada nii kiiresti, et elanikud ei pruugi voolukatkestust isegi märgata.”

Tõstamaa piirkonnaalajaamast saab elektri 1300 majapidamist ja ettevõtet. Ehitustööd algasid 2017. aasta alguses ja Connecto andis valmis alajaama Elektrilevile üle käesoleva aasta mai lõpus.

Alajaama ehitamine läks maksma 723 000 eurot.

Elektrilevi on Pärnumaa elektrivarustusse investeerinud viimase viie aastaga  11 miljonit eurot. Selle ajaga on ilmastikukindla võrgu osa tõusnud 49 protsendilt 58ni. Seejuures on rikete arv viie aastaga maakonnas langenud kaks korda.

Lähiaastatel plaanib Elektrilevi Pärnumaa elektrivõrku investeerida veel üle kümne miljoni euro. Peale kesk- ja madalpingevõrgu investeeringute peaks valmima mitu piirkonnaalajaama. Nendest suuremad on Vändra alajaam maakonna põhjatipus ja Savi alajaam Pärnu linnas.

Elektrilevi haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. 

Tagasi üles