Kikepera hoiualal märgistati järjekordne ilves

Noor ilves teeb puu otsas väikest uinakut.

FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS


Metsauuenduskeskuse spetsialistid püüdsid vana aasta lõpus eluspüügilõksu kasutades Kikepera hoiualal 22,5 kilo kaaluva isailvese, kellele paigaldati raadiosaatjaga varustatud kaelus.


Kikepera hoiuala asub Soomaa maastikuregioonis, hõlmab Saarde kihelkonna põhjaosa ja Soomaa rahvuspargi alasid ning kus alates 2007. aastast on metsauuenduskeskus koostöös looduskaitsekeskuse, riigimetsa majandamise keskuse ja Tartu ülikooliga viinud läbi ulukloomade telemeetrilist seiret, teatas metsauuenduskeskuse ulukiseireosakonna juhataja Peep Männil.Telemeetrilise seire eesmärgiks on parema ülevaate saamine erinevate ulukloomade arvukusest ja asurkonna üldisest käekäigust.Soomaa rahvuspargis, Kikepera hoiualal ja Kilingi-Nõmme Riigijahipiirkonnas teostatava seireprojekti käigus on alates 2007 aasta varakevadest kaelustega varustatud kolm ilvest.Telemeetrilised uuringud on üheks parimaks viisiks ulukloomade seirel, täiendades traditsioonilist jahiulukite talvist jäljeloendust. Eluslõksuga püütud loomad uinutatakse,kaalutakse ja varustatakse


GPS/GSM süsteemil põhineva kaelusega, mis määrab edaspidi satelliitide kaudu looma asukoha, andes iga nelja tunni järel andmed üle GSM mobiilivõrgu uurijatele.Seniste uuringuandmete tulemusena on selgunud, et keskmiselt on Soomaal ja selle lähiümbruses paiknevate ilveste liikumisala ligikaudu 140 ruutkilomeetrit.Pikemaid rännakuid võetakse ette vaid erandkorras või jooksuaja saabudes, mil ühe looma territoorium võib ulatuda kuni 300 ruutkilomeetrini.Hinnanguliselt elab pea 800 ruutkilomeetrisel uurimisalal 12 ilvest. Ilveste peamiseks toiduseks on metskitsed, jänesed ja väiksemad närilised.Lisaks ilvestele on uurijate huviorbiidis ka hundid ja metskitsed.

Tagasi üles