Saarde valmistub vallavanema konkursiks

Martti Rooden täidab vallavanema kohustusi jaanuarist.

FOTO: Ants Liigus

Saarde vallavolikogu koguneb homme ebatervet õhkkonda arvestades Kilingi-Nõmme tervise- ja hooldekeskuse saali, päevakorras on ühe teemana vallavanema valimiseks konkursi korraldamise korra määruse eelnõu esimene lugemine. Ettekande selles küsimuses teeb vallavolikogu esimees Kadri-Aija Viik.

“Praegu ei ole teada, et kellelgi oleks kandidaat, kes saaks häälteenamuse,” nentis Viik. “Arutame volikogus, mis tingimused võiksid olla vallavanema konkursil osalejale veel esitatud, aga pole välistatud, et järgmisel istungil valime vallavanema või kuulutame ikkagi konkursi välja, sest vald vajab juhtimist, töö tegemist.”

Saarde vallavanem Indrek Talts astus ametist tagasi omal soovil, 1. jaanuarist täidab vallavanema kohustusi abivalla­vanem Martti Rooden.

Vallarahva esindajad arutavad homsel istungil avaldatud päevakorra järgi avaküsimusena Kilingi-Nõmme muusikakooli põhimäärust. Oma arvamuse peavad 15 volinikku ütlema Saarde valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2019–2030, Saarde valla tunnustamise korra kohta ning kinnitama poolthäälega need, keda tänavu tänatakse.

Riigikogu valimisteks moodustatakse vallas neli jaoskonnakomisjoni, mis asuvad vallakeskuses Kilingi-Nõmmes, Tihemetsa alevikus, Tali ja Surju ­külas. Jaoskonnakomisjonide moodustamisest räägib vallasekretär Külliki Kiiver.

Tagasi üles