Linn hakkab koolitama kooliminejate vanemaid

Pärnu linn koolitab lapsevanemad kasutama haridusteenuste haldamise süsteemi.

FOTO: Sille Annuk

Linnavalitsus korraldab Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis (Arno) orienteerumiseks koolitused linnas ja osavaldades tänavu sügisel 1. klassi minevate laste vanematele.

Pärnu linnas määrab lapsele elukohajärgse kooli rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt programm Arno ja vanem ei pea kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ja kooli kaugus elukohast. 

Kooli määramisel lähtub Arno koolitee pikkusest ja koolihoone mahutavusest. Arno läheneb paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti, määrates lapsele elukohalähedase kooli.

Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Kui soovijaid on rohkem kui koolis kohti, arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil Arno kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, teeb vanem süsteemis kooli vastuvõtu taotluse.

Pärast vanema taotluse esitamist hakkavad koolid lapsi oma nimekirja kinnitama. Juhul, kui koolivalik vanemale ei sobi, on 10. aprillini võimalik Arnos taotleda kooli muutmist. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

Koolitusel selgitatakse:

  • kuidas siseneda Arnosse ja milliseid toiminguid süsteemis on võimalik teha;
  • kuidas määrab haridussüsteem Arno lapsele koolikoha;
  • kuidas esitada taotlus kooli vastuvõtu kohta või koolikoha muutmise suhtes;
  • kuidas taotleda Arnos koolimineva lapse toetust;
  • kuidas toimida, kui laps läheb varem kooli;
  • mismoodi saab last Arnos huvikoolidesse ja pikapäevarühma registreerida. 

Koolitused 2019. aasta sügisel 1. klassi minevate laste vanematele:

  • 28. veebruaril Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse saalis nr 346) kell 17.30;
  • 4. märtsil Paikuse põhikoolis (Paide mnt 19) kell 17.30;
  • 5. märtsil Audru koolis (Lihula mnt 10) kell 17.30;
  • 7. märtsil Tõstamaa keskkoolis (Kalli mnt 13) kell 17.30.
Tagasi üles