Abiturientidel algas täna eksamiperiood
Täiendatud

Riigieksamiperiood jätkub 6. mail  inglise keele eksamiga ja lõpeb 24. mail matemaatika omaga.

FOTO: Arvo Meeks

Täna algava riigieksamiperioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6970 gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Homme toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 2427 õppurit. Pärnumaal asusid eksamitulle üle 500 noore.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitas raadios eksamitegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

"Tänavu on eesti keele eksamit teha seda erilisem, et 2019. aastal tähistame eesti keele aastat. Tähistame, sest esmakordselt mainiti eesti keelt riigikeelena sada aastat tagasi. Nüüdseks oleme jõudnud selleni, et eesti keel on maailmas arenenumate keelte hulgas, meil on eestikeelne kultuur, meedia ja teadus, ning eesti keeles on võimalik omandada haridust kuni doktorikraadini välja," sõnas minister.

"Teie jaoks on kätte jõudnud aeg seni õpitu kokku võtta. Ega asjata kutsuta lõpueksameid ka küpsuseksamiteks. Varsti saate teada, kui valmis te olete astuma järgmisi samme haridusteel. Otsustada tuleb ise ja ka vastutada tuleb ise. Loodan, et teie kõigi ees avanevad uksed meelepäraste valikuvõimalustega. Usun, et annate endast parima ja olete edaspidigi innukad õppima, küsima, uurima, otsima ja avastama," lisas ta.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400sõnaline arutlev kirjand ja see pealkirjastada. Riigieksam algas kell 10 ja lõpeb kell 16. Täpsem info selle sisu kohta avaldatakse Innove veebilehel kella 16ks.

Teisipäeval, 23. aprillil toimub eesti keele teise keelena riigieksami kirjalik osa, suuline osa aga 24. ja 25. aprillil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest: kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine. Kirjalik osa algab kell 10 ja lõpeb ligikaudu kell 14.30.

Eksamiperiood jätkub 6. mail inglise keele eksamiga ja lõpeb 24. mail matemaatika omaga. Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillist juunini.

Riigieksameid teeb tänavu kokku 10 179 õpilast, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 663 gümnaasiumi varem lõpetanud ja 1164 kutseõppeasutuste õpilased. Eesti keele riigieksamile registreerus maakonnast sel aastal 546 õpilast: Pärnu linnas 422 ning maakonnas 124 õpilast.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse 20. juuniks infosüsteemis EIS ja riigiportaalis.

Tagasi üles