Viimaseid päevi saab teha ettepanekuid Pärnu arengukavva ja eelarvestrateegiasse

Pärnu linnavalitsus ootab inimeste ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia tegemisel.

FOTO: Mailiis Ollino /

Kõik Pärnu arengust huvitatud saavad homme kella 17ni esitada kirjalikke täiendus- ja parandusettepanekuid Pärnu linna arengukava ja eelarvestrateegia kohta.

Mõlema dokumendi avalik arutelu toimub ülehomme kell 16 Pärnu keskraamatukogus.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek algas 25. juunil. “Pärnu linna arengukava aastani 2035” ja eelarvestrateegia aastateks 2020–2024 on tutvumiseks üleval Pärnu linna veebilehel. Samuti saab arengukavaga tutvuda Pärnu linnavalitsuses ja Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakeskuses. Kirjalikke täiendus- ja parandusettepanekuid võib saata linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee.

Ettepanekuid tohib esitada avalikul arutelul keskraamatukogus.

Neljapäeval tutvustatakse kevadise elanike küsitluse esialgseid tulemusi. Küsimustikuga sooviti teada saada, kas inimesed on rahul elukeskkonnaga. Tulemusi võetakse arvesse Pärnu linna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla elukeskkonna kavandamisel.

Tagasi üles