Saebrigaad võtab Tammsaare puiesteel maha 23 tamme

Seoses Pärnu sisejulgeolekukompleksi ehitamisega saetakse Tammsaare puiesteel kunagise kasarmukompleksi juures maha 23 tamme.

Vanade puude mahavõtmine algab 23. septembrist. Esmalt rajatakse Riia maanteelt piki Tammsaare puiestee äärt kanalisatsioonitorustik ja muud kommunikatsioonid, hiljem hakatakse Riia maanteed ning Riia maantee ja Kooli tänava vahelist sõiduteed laiendama.

Mõlemale poole Tammsaare puiesteed ehitatakse uued kõnniteed, mille äärde istutatakse 34 tamme. Ehitustööde tõttu piiratakse puiesteel liiklust, kuid täielikult tänavat kinni ei panda.

Tulevikus on Tammsaare puiestee selles lõigus mõlemas suunas kaks sõidurada, millest keskmised on kolme ja äärmised kolme ja poole meetri laiused. Autojuhtidel on senisest rohkem ruumi vasakpööreteks. Riia maantee ristmikule rajatakse uued mahapöörded, et autod saaks paremini Tammsaare puiesteele keerata. Kergliiklustee on kasarmu pool nelja ja Mai elurajooni pool kolme meetri laiune.

Tammede mahavõtmine Tammsaare puiesteel algab 23. septembril..

FOTO: Lilli Tölp

Pärnu sisejulgeolekukompleks valmib 2021. aasta esimeses kvartalis. Uude asukohta kolivad politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, häirekeskuse, kaitsepolitseiameti, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse Lääne piirkonna regionaalsed üksused. Samuti asuvad seal tööle sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna töötajad.

Tagasi üles