Läänemere-sõbraliku taluniku tiitel ei tulnud Saareõuele

Häädemeeste vallas Metsapoole külas karja ja vilja kasvatavad Maarja Maksimov ja Ivar Baumann esindasid Eestit Varssavis Läänemere-sõbraliku taluniku konkursil.

FOTO: Urmas Luik

Saareõue OÜ Pärnumaalt esindas sel nädalal Eestit rahvusvahelisel põllumajandustootjate konkursil “Läänemere-sõbralik talunik 2019”.

Poolas kestliku põllumajanduse konverentsil GRASS tunnustati silmapaistvaid talunikke, kes kasutavad keskkonnasäästlikke põllumajandusvõtteid. Võistluse eesmärk on pöörata heade eeskujude varal tähelepanu põllumajanduse mõjule ja keskkonnahoidlikuma põllumajanduse vajadusele kogu Läänemere piirkonnas.

Läänemere valglal paiknevad 11 riiki saatsid konkursile kohaliku laureaadi ja nende seast selgus üldvõitja.

Eestit esindas Saareõue talu pererahvas Maarja Maksimov ja Ivar Baumann, kes tegutsevad ligemale 100 elanikuga Metsapoole külas Häädemeeste vallas.

Rahvusvahelisele žüriile avaldas enim muljet Kristian ja Maria Lundgaard-Karlhøj talu Loode-Taanis. Hindajate poolehoiu võitsid taanlaste suurfarmis kasutusel olevad toitainete keskkonda leostumise (mineraalainete väljauhtumine mullast liikuva pinnasevee toimel, M. R.) vähendamise võtted ja nende järjepidev koostöö teadusasutustega, et leida uusi, tulevikku vaatavaid, kestlikke põllumajandusviise. Peamiselt aitavad nii Taani, Eesti kui ka teiste talude võitjaid toitainete lekke probleemi vähendada õige tööde ajastus ja sobiv tehnoloogia.

Läänemere-sõbraliku taluniku auhinda antakse välja 2009. aastast. Konkurssi korraldab maailma looduse fond. Auhind on mõeldud, tunnustamaks Läänemere valglal tegutsevaid talunikke, kes enda tegevusega aitavad veekeskkonda leostuvaid toitaineid vähendada. 

2014. aastal võitis Läänemere-sõbraliku põllumajandustootja Eesti konkursi Mätiku talu Pärnumaalt.

Tagasi üles