Pärnu jõkke asustati üle 100 000 noorkala

Põlula kasvandusest on Pärnu jõkke lõhet asustatud 2013. aastast.

FOTO: Ardi Truija

Riigimetsa majandamise keskuse Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobri alguses Põhja-Eesti jõgedesse ja Pärnu jõkke kokku üle 212 000 lõhe, siia ja tuura noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil lasti Põlulast tänavu sügisel Pärnu jõkke 6300 kahesuvist noorkala keskmise kaaluga 66,4 grammi. Aasta nooremaid, ühesuviseid lõhe noorkalu keskmise kaaluga 5,8 grammi asustati 164 300 isendit, neist Liivi lahe kalu Pärnu jõkke 112 500.

Nagu viimasel kolmel aastal kasvatati Põlulas võimaluste piires Pärnu poolsiirdesiia noorkalu. Tänavu sügisel asustati Pärnu jõkke 30 300 samasuvist noorkala keskmise kaaluga 21,7 grammi. Kõigil siigadel oli rasvauim ära lõigatud. See aitab neid hiljem eristada looduses koorunuist.

Kasvatatud kalade tervislikku seisundit uuritakse regulaarselt veterinaar- ja toidulaboris. Bioohutusnõuete täitmist kontrollib veterinaar- ja toiduamet. Asustamisloa andis keskkonnaamet.

Lähiaastatel on plaanis suurendada siia ja tuura asustamismahtu. Lõhe olukord Soome lahte suubuvates jõgedes on paranenud ja suuremat tähelepanu pööratakse nüüd Pärnu jões asurkonna taastamisele.

1997. aastast on Põlula kalakasvandusest veekogudesse asustatud ligikaudu 6,5 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala.

Tagasi üles