Õiguskantsler: Keeld vallavalitsuse liikmetel enesele lisatasusid määrata ei lähe vastuollu põhiseadusega

Kantsleri möördumises märgiti, et avaliku teenistuse seadus ei anna ametnikule subjektiivset õigust preemiale.

FOTO: Mihkel Maripuu

Põhja-Pärnumaa vallavalitsus leidis, et keeld oma liikmetele lisatasusid määrata rikub võrdsuspõhiõigust. Seetõttu palus vallavanem õiguskantsleril hinnata, kas sellist keeldu sisaldav seadus on põhiseadusega kooskõlas. Õiguskantsler leidis, et siiski on.

Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse hinnangul rikub kohaliku omavalitsuse seadus, mis keelab vallavanemale või linnapeale ja valitsuse liikmele maksta lisatasu, mida volikogu otsustanud ei ole, vallavalitsuse liikmeks olevate vallaametnike üldist võrdsuspõhiõigust. Nimelt leidsid vallavalitsuse liikmed, et seadus annab neile vähem võimalusi saada rahalist tunnustust kui ülejäänud vallaametnikele.

Vallavalitsuse hinnangul peab neid saama premeerida vallavanem.

Seetõttu pöördus Põhja-Pärnumaa vallavanem ning Pärnu volikogu liige Jane Mets kuu keskel õiguskantsler Ülle Madise poole, et selgus majja tuua.

Õiguskantsler leidis sel nädalal siiski, et vastavat keeldu sisaldav seadusesäte on põhiseadusega kooskõlas. Kantsler märgib, et avaliku teenistuse seadus ei anna ametnikule subjektiivset õigust preemiale. Samuti ei anna seda hüvitisele, lisatasule, toetusele või muule soodustusele kohaliku omavalitsuse seadus.

“Üksnes menetluskorra erinevusest rahalise tunnustuse määramisel ei saa teha järeldust, et vallavalitsuse liikmeks oleva ametniku üldist võrdsuspõhiõigust on rikutud,” seisab õiguskantsleri pöördumises.

Tagasi üles