Ringkonnakohus vabastas Paikre juhi vahi alt. Prokuratuur peab kuriteokahtlust jätkuvalt põhjendatuks

Kohus tühistas Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte OÜ Paikre eelmise juhi Kristo Rossmani vahistamismääruse ja otsustas ta vabastada.

FOTO: Karoliine Aus

Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegium tühistas Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte OÜ Paikre eelmise juhi Kristo Rossmani vahistamismääruse ja otsustas 15. oktoobril kinni peetud Rossmani viivitamata vabastada. Samuti pääses vahi alt Paikre kunagine arendusjuht Ott Sutt. Prokuratuur peab kuriteokahtlust jätkuvalt põhjendatuks, kuid kohtuotsust vaidlustada ei kavatse.

Advokaadibüroo LEXTAL teavitas pressiteates, et ringkonnakohtu seisukoht koosneb peaasjalikult kriitikast prokuratuuri tööle, märkides, et etteheidetava kuriteo asjaolude kirjeldus ja Rossmanile tehtavad etteheited pole omavahel loogilises seoses. Samuti on kohtumääruses kirjas, et kirjeldatud asjaolude pinnalt ei saa teha prokuröri väljatoodud järeldusi.

Rossmani kaitsja vandeadvokaat Kristi Rande sõnade kohaselt on ringkonnakohus prokuratuuri vahistamismääruse suhtes õigustatult armutu. “Kahjuks hakkab siit joonistuma tuttav muster, kus esiteks vahistatakse avalikkuse suure tähelepanu saatel mõni ettevõtja või linnajuht ning siis hakkab kogu probleemipüstitus laiali vajuma,” selgitas Rande. “Konkreetsel juhul püstitas prokuratuur avalikult kahtlustuse omastamises, aga tõendeid uurinud kohus ei suutnud isegi selgeks teha, milles seisneb konkreetne omastamise objekt.”

Nii nendibki ringkonnakohus, et vahistamistaotluses esitatud asjaolud ei võimalda kohtul arusaadavalt põhjendatud kuriteokahtlust tuvastada. “Seetõttu ei ole täidetud K. Rossmani vahistamise eeltingimus, millest tulenevalt tuleb maakohtu määrus tühistada ja kahtlustatav vahi alt vabastada,” teatas kohus.

Paikre eksjuhi kaitsja hinnangul ei suutnud prokuratuur põhjendada sedagi, kuidas saanuks kahtlustatav vahistamata jäämise korral tunnistajaid mõjutada. “Sellisel juhul oleks prokuratuur pidanud viitama asjaoludele, mis kinnitavad mõjutamise riski,” lisas Rande.

Rande sõnutsi on prokuratuur praegu ainult üldsõnaliselt väidetavaid tõendeid refereerinud, ent kahtlustatav on teinud uurimisasutusega koostööd ja andnud põhjalikud ütlused.

Kaitsja hinnangul näeb prokuratuur tonti kahe ettevõtte triviaalses majandustegevuses. 

“Ettevõtete vahelised lepingud, pangakontoväljavõtted, eri tehingud ja muu igapäevane majandustegevus iseenesest ei ole veel kuritegu. Nii kohus piltlikult öeldes laiutaski käsi, et kuidas on küll ühe linnaettevõtte partneri pangatehingute väljavõtted kuidagi seotud etteheidetega, mida tehakse linnaettevõtte toonasele juhile. Kohus ei saa aru, mina ei saa aru, ometi inimene peeti kinni ja pidi olema kolm nädalat vahi all,” resümeeris Rande.

Samuti vabastas kohus eile vahi alt Paikre endise arendusjuhi Ott Suti.

Lääne ringkonnaprokuratuur teatas, et ei nõustu ringkonnakohtu järeldustega ja peab kuriteokahtlust jätkuvalt põhjendatuks, hakkamata siiski otsust vaidlustama.

“On paratamatu, et vahetult pärast läbiotsimisi ei ole võimalik esitada täiuslikku kahtlustust ega tõendite kogumit,” kommenteeris prokurör Küllike Kask, lisades, et kriminaaluurimine ja tõendite analüüs jätkuvad. “Läbiotsimiste käigus otsitakse alati nii süüd tõendavaid kui seda ümber lükkavaid tõendeid,” märkis prokurör.

Kask sedastas, et vahistamine ei tähenda kellegi süüdimõistmist, kuid põhjendatud kuriteokahtluse puhul tuleb isik vahistada. Samuti siis, kui on kahtlus, et vabaduses jätkab kahtlustatav kuritegude toimepanekut. “Jätkuvate kuritegude kahtlus tekkis prokuratuuril kahtlustatava ametipositsiooni tõttu ning maakohus nõustus sellega,” väitis prokurör.

Paikrega seotud kiminaalmenetluse kronoloogia

15. oktoobril otsisid kriminaalpolitseinikud läbi OÜ Paikre Põlendmaal asuva kontori. Kinni peeti Paikre juhataja Kristo Rossman  ja arendusjuht Ott Sutt, keda kahtlustati Pärnu linnale kuuluva prügiettevõtte vara omastamises suures koguses. Samuti otsiti läbi OÜ Koguja kontor.

16. oktoobril esitas prokuratuur kohtule taotluse vahistada Rossman ja Sutt. Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja mehed võeti kuuks ajaks vahi alla. 

17. oktoobril vabastas Paikre nõukogu ajutise esimehe Eero Rändla kutsel kogunenud nõukogu Rossmanni ettevõtte juhatuse liikme kohalt ja määras liikmeks Keit Nestori, kelle volitused kehtivad kolm kuud.

19. oktoobril esitas Paikre nõukogu, kuhu kuulusid Rain Jung, Raido Ilp, Silver Smeljanski, Eero Rändla ja Valter Landing, ühiselt allkirjastatud avalduse sooviga seoses Rossmani kinnipidamisega tagasi astuda.

28. oktoobril nimetas Pärnu linnavalitsus nimetas viieks aastaks Paikre nõukokku Meelis Kuke, Andres Sooniste, Ove Pärtelsoni ja Tarvi Marksoni, kes enda seast valivad nõukogu ajutise esimehe.

Tagasi üles