Kodutoetust sai 22 lasterikast peret

KredExi kodutoetust sai 22 Pärnumaa paljulapselist peret.

FOTO: Tairo Lutter

KredEx andis kodutoetus 337 kolme- ja enamalapselisele vähekindlustatud perele, kus kokku kasvab 1192 last. Pärnumaalt laekus 35 nõuetele vastavat taotlust, millest toetust eraldati 22 perele.

Sel aastal sai toetust küsida kuni 8000 eurot, sealjuures korduva taotlemise puhul kuni 5000 eurot. Keskmine eraldatud toetussumma oli 7252 eurot.

Peredele, kelle elamistingimused vajavad ulatuslikku parandamist, on hindamiskomisjoni ettepanekul võimalik eraldada rohkemgi toetust. Sel aastal leidus selliseid toetusi kuus, millest kopsakamad küündisid maksimumi, 14 000 euroni. Enim toetusesaajaid elab Ida-Viru- (57), Harju- (43) ja Tartumaal (31). Pärnumaal hinnati toetuskõlblikuks 22 taotlust.

Ühtekokku eraldati toetusteks üle 3,1 miljoni euro.

Pärnumaa kolm peret said korduvtoetuse ja pool kodutoetust saanutest on üksikvanemad. Keskmine toetussumma jäi 7270 euro kanti. 17 juhul taotleti toetust eluaseme korrastamiseks. Kodu soetamiseks eraldati toetus viiele taotlejale.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas sel nädalal määruse, millega paljulapselistele peredele mõeldud kodusoetamistoetus jätkub uuel aastal suuremas mahus. “Juba üle kümne aasta on riik peresid toetanud ja ka selle aasta jõuludeks saab üle 300 pere kingi. Riik soovib luua paljulapselistele peredele paremaid elutingimusi,” märkis Aas.

Toetuse maksimumsumma on tulevast aastast 10 000 eurot taotleja kohta ja seda saab küsida kahel korral. Kui pere on korra toetuse pälvinud, on teisel korral suurim summa endiselt 5000 eurot, välja arvatud juhul, kui peres on vähemalt viis last. Sel juhul on toetus teiselgi korral kuni 10 000 eurot. “Kui taotleja elamistingimused on väga halvad, on võimalik piirsummat tõsta lausa 18 000 euroni,” lisas Aas.

Tänavuste toetusesaajate peres oli keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta 2018. aastal 152 eurot kuus. Leidus 27 peret, kelle maksustatav sissetulek leibkonna liikme kohta eelmisel aastal puudus.

Lasterikkaimates peredes kasvab üheksa ja seitse last, 11 peres, kes toetuse pälvisid, aga kuus. Toetusesaajate seas leidus veel 26 viie-, 87 nelja- ja 211 kolmelapselist perekonda.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnutsi lahendab kodutoetus korraga mitu muret. “Toetuse eraldamine on näidanud, et paljude kodude soojapidavus, sisekliima ja tihti ka sanitaarne seisukord ei vasta algnõuetele ja muu hulgas mõjutab eriti laste tervist ja heaolu. KredExi kodutoetus võimaldab luua lasterikastele peredele paremad elamistingimused, ent samal ajal aitab suurendada hoonete energiatõhusust. Eesmärkidena on kahtlemata olulised mõlemad, sest Eestis kulub endiselt ebamõistlikult suur osa energiast hoonete kütmisele,” arutles Reinsalu.

Kõige enam andis KredEx toetust eluaseme renoveerimiseks, püstitamiseks või ümberehituseks (193 korral). 124 peret sai toetust kodu soetamiseks ja üks pere nii ostuks kui ka renoveerimiseks.

Tegemist on riikliku tagastamatu toetusega, mida saavad taotleda pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ja kelle viimase aasta keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta ei ületa 355 eurot.

Taotlejate eluaseme olukorda hindas komisjon, kuhu kuulusid KredExi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Eesti lasterikaste perede liidu esindajad.

Tagasi üles