E, 30.01.2023

Korraldus, kehtestamaks piirangud avalikuks kasutuseks mõeldud asutustele

PP
Korraldus, kehtestamaks piirangud avalikuks kasutuseks mõeldud asutustele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Jõusaalid jäävad vähemalt kaheks nädalaks suletuks.
Jõusaalid jäävad vähemalt kaheks nädalaks suletuks. Foto: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Valitsus kuulutas 12. märtsil Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja eriolukorra. Hädaolukorra seadusest tingituna avaldab Pärnu Postimees korralduse, kehtestamaks piirangud avalikuks kasutuseks mõeldud asutustele.

KORRALDUS

14. märts 2020 nr 29

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast, eriolukorra juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud spordisaalides, jõusaalides, saunades, spaades, spordiklubides, basseinides, veekeskustes, ujulates, päevakeskustes ja laste mängutubades.

2. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti nimetatud asutuste töötajate kohta.

3. Punktis 1 sätestatud piirang ei kohaldu asutustele, kus osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid ning supiköögiteenust. Samuti ei kohaldu piirang asutustele, kus pakutakse toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravija rehabilitatsiooniteenuseid.

4. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

5. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

6. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. 2 Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

Märksõnad
Tagasi üles