Kodus püsimise kord muutub nakatunutele ja nende lähedastele karmimaks 

Peaminister Jüri Ratas.

FOTO: Sander Ilvest

Eriolukorra juht Jüri Ratas andis välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nende inimestega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele.

Kord muutub rangemaks laupäevast, 28. märtsist 2020.

Koroonaviirusega nakatunu

Koroonaviirusega nakatunud inimene peab püsima kodus tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumi korral.

Haigestunu pereliige või haigestunuga samas elukohas püsivalt viibiv inimene

Haigestunu pereliige, kellel puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti, üksnes allpool kirjeldatud juhtudel. Inimene peab tähelepanelikult jälgima oma tervist ning järgima 2+2 reeglit (ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos üle kahe inimese ning teistest tuleb hoida kaks meetrit vahemaad).

Välja tohib minna:

  • tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga;
  • igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse elukoha või viibimiskoha läheduses ja teisiti ei saa;
  • elukohast või püsivast viibimiskohast tohib lahkuda inimene, kellel puudub igasugune kontakt COVID-19 haigestunuga;
  • õues viibimiseks.

Kohalik omavalitsus

Kohaliku omavalitsuse üksus peab korraldama abi andmise inimestele, kellel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu puuduvad võimalused igapäevaseks eluks hädavajaliku hankimisel.

Politsei järelevalve

Korralduses toodud nõuete täitmist kontrollib politsei, kes vahetab selleks terviseametiga andmeid. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000 eurot.

Korralduse jõustumine

Koroonaviirusega nakatunud inimesed peavad püsima ranges koduses isolatsioonis ka praegu. Korralduses sätestatud karmim kord hakkab kehtima laupäevast, 28. märtsist 2020. Meetmed kehtivad selle korralduse muutmiseni ja nende vajalikkust hinnatakse kõige hiljem iga kahe nädala tagant.

Tagasi üles
Back