Halduskohus tunnistas kormoranimunade õlitamise õigusvastaseks

Pärnu Postimees
Copy
Kevadel toimus Lääneranna vallas Penijõe mõisas õpituba, kus anti teoreetilised teadmised, kuidas kormoranimune õlitada.
Kevadel toimus Lääneranna vallas Penijõe mõisas õpituba, kus anti teoreetilised teadmised, kuidas kormoranimune õlitada. Foto: Mailiis Ollino

Tallinna halduskohus rahuldas Eesti ornitoloogiaühingu kaebuse ja tunnistas keskkonnaameti kevadised korraldused kormoranimunade õlitamise kohta õigusvastaseks.

Keskkonnaamet andis käesoleva aasta 31. märtsil loa õlitada kormoranimune 12 laiul, millest kümme asuvad kaitsealade sihtkaitsevööndis. Ornitoloogiaühing vaidlustas selle aprillis ja nüüd otsustas Tallinna halduskohus, et keskkonnaameti korraldused olid õigusvastased.

Kohus leidis, et kormoranide tekitatav tõsine kahju kalandusele on tõendamata. Ainuüksi see, et kormoran kergesti kättesaadavast kalast toitub, ei kinnita tõsise kahju tekitamist. Keskkonnaamet tugines 15 aastat vanale kormorani ohjamise tegevuskavale, mis omakorda põhines 25 aastat vanadel toitumisuuringutel. Kohus nentis, et nüüdisaegsete andmete poole pealt on vaidlusalused korraldused äärmiselt kasinalt põhjendatud.

“Õlitamise loa oleks keskkonnaamet kalavaru kaitseks erandkorras võinud anda siis, kui oleks selgeks tehtud, et kormoran põhjustab rannakaluritele tõsist majanduslikku kahju. Seda ei ole aga välja selgitatud. Kohus ütles, et sellises olukorras on kormorani ohjamine õigusvastane,” selgitas ornitoloogiaühingut esindanud linnukaitsespetsialist Liis Keerberg.

Halduskohus hindas samuti õigusvastaseks kaitsealade sihtkaitsevööndites õlitamisloa andmise: keskkonnaameti põhjendused olid kohtu hinnangul puudulikud. Et laidudel pesitsevad peale kormoranide teised, sealhulgas kaitsealused ja ohustatud liigid, pidanuks kaaluma ja hindama, millist mõju õlitamisega kaasnev häirimine võib neile teistele liikidele põhjustada.

“See on oluline lahend, mis sisuliselt ütleb, et lindudegi suhtes kehtib süütuse presumptsioon. Nagu inimest, ei tohi ka lindu süüdi mõista enne, kuni tema süü on tõendatud,” märkis Keerberg.

Ornitoloogiaühing taotles aprillis kohtule esitatud kaebuses kormoranimunade õlitamise loa tühistamist. Paraku ei andnud ei haldus- ega ka ringkonnakohus asjas esialgset õiguskaitset ja õlitamine viidi 2023. aasta kevadel ellu. Kohus sai tuvastada selle teo õigusvastasuse tagantjärele.

Keskkonnaametil on nüüd 30 päeva aega halduskohtu otsust edasi kaevata.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles