Ministeerium kaalub Audru linnuhoiuala laiendamist

Kevadisel läbirändel puhkavad ja toituvad haned, lagled ning luiged Audru poldril.

FOTO: Henn Soodla

Keskkonnaministeerium saatis lõpuks Audru kohafarmi planeeringuküsimuste ja Audru poldri linnuhoiuala laiendamise kohta planeerijale selgitused, mis aga ornitoloogiaühingut ei rahuldanud.


Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsleri kohusetäitja Andres Talijärv vastas, et ornitoloogiaühingu ettepanek võtta kaitse alla Audru poldri hoiualaga vahetult piirnev 518hektarine ala (sealhulgas kohafarmi ala) on võetud menetlusse, mille kohaselt kõigepealt tehakse selle ettepaneku põhjalik ekspertiis. Ekspertiisitulemustest lähtuvalt teeb keskkonnaministeerium otsuse, kas kaitse alla võtmise menetlus algatatakse või mitte.Keskkonnaministeerium selgitas, et kui vahepealsel ajal on Natura alade (kõnealusel juhul Audru poldri linnuhoiuala) seisund halvenenud, ei tähenda see automaatselt uute alade valimist, vaid vajadust suurendada jõupingutusi olemasolevate alade kaitse korraldamisel.Küsimusele, kas laiendamisettepaneku eksperthinnang on tellitud või kui kaua see aega võtab, pole ornitoloogiaühing vastust saanud.Keskkonnaministeerium ei nõustu ornitoloogiaühingu väitega, et Natura 2000 võrgustikku esitatud Audru poldri linnuhoiualal leiduvate linnuliikide häirimist tuleb vältida väljaspool hoiuala selle vahetus ümbruseski.Keskkonnaministeerium möönab, et loodusdirektiivi 6. artikli 2. lõike järgi tuleb euroliidu liikmesriikidel vältida loodushoiualadel looduslike elupaigatüüpide ja liikide elupaikade seisundi halvenemist, samuti ei tohi häirida liike, mille kaitseks alad on määratud. Ent on seisukohal, et see lõige on suunatud vaid konkreetsetele Natura 2000 võrgustiku aladele, mitte sellest väljapoole.Talijärv lisab, et nii nagu Euroopa Komisjon ei tõlgenda lõplikult direktiivide sätteid, ei tõlgenda seda keskkonnaministeeriumgi, vaid vastav pädevus on konkreetsete kohtuasjade raames Euroopa kohtul.Eesti ornitoloogiaühingu linnukaitse projektijuht Riho Kinks ütles, et ornitoloogiaühing soovib saada pooltega uuesti kokku keskkonnaministeeriumis, et ühes sealsete spetsialistidega teemat arutada, sest ornitoloogiaühing pole saanud vastuseid kõigile küsimustele ja jääb koostöös keskkonnaõiguse keskuse juristidega endiselt kindlaks oma tõlgendusele.

Tagasi üles