Saarte Liinid sõlmis hankelepingu Munalaiu sadama rekonstrueerimiseks

Munalaiu sadam.

FOTO: Henn Soodla

Riigile kuuluva AS-i Saarte Liinid sõlmis hankelepingu AS Insenerehitusega Munalaiu sadama esimese ehitusjärgu rekonstrueerimiseks.

Võitja peab hanke raames rekonstrueerima Munalaiu sadamas sadamakaid koos kaldarambiga, läänepoolse muuli, tehnovõrgud ning navigatsioonimärgistuse. Samuti peab võitja ehitama tuuletõkkeseina, hõljuki randumisplatsi koos slipi ja kaldakindlustusega, teostama süvendustöid nii akvatooriumites kui ka laevateel ning rajama erosioonikaitse Munalaiu sadama kaide esisel veealal.

Töid teostatakse kahes etapis. Esimeses etapis teostatakse kõik tööd välja arvatud olemasolevate meremärkide demontaaž, uute meremärkide paigaldus ja kaide asfaltkatte ehitamisega seotud tööd.

Teises etapis demonteeritakse olemasolevad meremärgid ning paigaldatakse uued ja teostatakse asfalteerimistööd koos aluse ettevalmistamisega.

Hanke maksumus on 2,26 miljonit eurot.

Esimese etapi tööde teostamise kestuseks on 140 päeva. Teise etapi tööde teostamise kestuseks on 165 päeva, mille sisse on arvestatud ka tööde teostamise katkestus alates 20. detsembrist 2011 kuni 15. märtsini 2012 seoses talveperioodiga.

Tagasi üles